Agri, food en visserij

Van oudsher is deze sector in ons werkgebied zwaar vertegenwoordigd. Deze bedrijven lopen voorop op het gebied van bedrijfsontwikkeling, samenwerking, innovatie en verduurzaming. Tegelijkertijd zien we dat deze sector sterk onder druk staat. Er geldt een voortdurende noodzaak om grote volumes tegen een zo laag mogelijke kostprijs door de keten te drukken. Dit mede als gevolg van verdere liberalisering in de Europese en internationale markt. Verder hebben aspecten als milieu en gezondheid grote impact op zowel de bedrijfsvoering als het imago.

Expertise

Wij hebben veel specifieke ervaring in deze sector. Zo hebben wij veel klanten in de visserij, waaronder de overkoepelende brancheorganisatie, de vissers zelf, de visafslag en de visverwerkende industrie. Ook in de food en agri bedienen wij klanten zoals mengvoederbedrijven, kaasproducenten en gewasveredelaars. We adviseren deze bedrijven onder andere bij het opstellen en beoordelen van contracten voor (internationale) distributie, het opzetten en beëindigen van samenwerkingsverbanden, gezamenlijke inkoop en financieringsvraagstukken.