Gert Koers

 • Functie Advocaat / Partner
 • Telefoon (038) 427 20 20
 • E-Mail gj.koers@dommerholt.nl
 • Sinds Advocaat sinds 1990
 • Vestiging Zwolle

Gert, jij houdt je al ruim vijfentwintig jaar bezig met ondernemingsrecht en dan met name het faillissements- en insolventierecht in brede zin. In welke activiteiten mondt dat uit?

“Ik treed veelvuldig op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances. Daarvoor word ik door de rechtbank benoemd. Daarnaast behandel ik zaken en adviseer ik bij herstructurering, overname voor en tijdens faillissement, doorstart en bedrijfssanering voor bedrijven en instellingen. Steeds vaker ben ik ook betrokken bij zaken waar problemen rondom bedrijfsfinanciering een rol spelen.”

Op welke manieren deel jij jouw kennis?

“Naast mijn werk als advocaat en curator treed ik geregeld op als docent faillissementsrecht voor de Nederlandse Orde van Advocaten, INSOLAD en verschillende postdoctorale opleidingen, in het bijzonder CPO van de Radboud Universiteit in Nijmegen en Permeduc. Ook verzorg ik geregeld lezingen en workshops voor banken, (landelijk) bekende accountants- en notariskantoren, beroepsverenigingen en maatschappelijke instellingen.”

Waarom is de insolventiepraktijk jou op het lijf geschreven?

“De insolventiepraktijk vraagt ook om een snelle, doortastende en praktische aanpak in crisissituaties. Ik heb uitstekende organisatorische kwaliteiten, weet hoofd- en bijzaken scherp te onderscheiden en vind snel mijn weg in de complexe (juridische) problematiek. Wat mij in mijn specifieke werkzaamheden bijzonder aanspreekt, is dat ik behulpzaam kan zijn bij het vinden van een optimale oplossing bij schijnbaar onoverkomelijke (financiële) problemen.”

Opleiding

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (cum laude)

Nevenfuncties

 • Docent faillissementsrecht
 • Lid Commissie Faillissementsrecht van de Rechtbank Overijssel
 • Portefeuillehouder Opleidingen bij Dommerholt Advocaten

Netwerken

 • INSOLAD
 • INSOL Europe