Privacyrecht (AVG)

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (‘AVG’) in werking. De AVG heeft heel wat stof doen opwaaien en doet dat nog steeds. Het delen of doorverkopen van persoonsgegevens, de dreiging van boetes en de rechten van betrokkenen zijn voorbeelden die regelmatig in de media terug te lezen zijn.

Het belang van privacy is dankzij de AVG steeds meer bij iedereen doorgedrongen. De kans wordt daarmee ook steeds groter dat u er vragen over krijgt. Vragen over de manier waarop u persoonsgegevens verwerkt, gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens of door personen van wie u gegevens verwerkt. Uw klanten of relaties. Daardoor stijgt de noodzaak om de AVG goed in uw organisatie ingebed en geborgd te krijgen. Zodat u eraan kunt blijven voldoen en uw klantbelang gediend is!

Moet u nog stappen zetten in de AVG? Wij adviseren u om het in een keer goed te doen en helpen u daarbij graag. Bij Dommerholt Advocaten hebben we de expertise in huis om u op het gebied van privacy en AVG te helpen met alle mogelijke vraagstukken, waaronder:

  1. Wat moet ik juridisch gezien minimaal regelen om een boete te voorkomen?
  2. Welke persoonsgegevens mag ik wel en niet verwerken?
  3. Wanneer moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten?
  4. Wat moet ik doen bij een datalek?
  5. Hoe vergroot ik het bewustzijn van de privacywetgeving bij mijn medewerkers?
  6. Hoe zit het met het verwerken van de gegevens van mijn werknemers?
  7. Hoe registreer ik het ziekteverzuim van mijn personeel?

De AVG, moet u er nog wat mee? Dan bent u niet de enige. Wij hebben al vele vragen van klanten hierin kunnen beantwoorden en we doen dat nog steeds. Wilt u ook advies over het borgen van de AVG binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Algemeen AVG

Arbeidsrechtelijke invalshoek