Fusie, overname en herstructurering

Als ondernemer zoekt u continu kansen in de markt. Vaak vanuit eigen kracht, maar ook door samenwerkingsverbanden of overname van andere partijen. In andere situaties overweegt u wellicht juist zelf om (een deel van) uw onderneming te verkopen. Overnames en fusies zijn complexe trajecten, waarvan de transactie zich slechts één maal laat uitvoeren. Bovendien gaan er vaak grote (financiële) belangen mee gemoeid. Laat u daarom adviseren.

Uw sparringpartner

Dommerholt Advocaten begeleidt transacties voor het midden- en grootbedrijf, zowel nationaal als internationaal. Wij staan verkopende of kopende partijen bij vanaf de start. Bijvoorbeeld met het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten en intentieverklaringen. We bereiden due diligence onderzoeken voor of voeren die uit. Ook onderhandelen we over de koop- en verkoopovereenkomst en de daarin op te nemen garanties. Kortom: we begeleiden en adviseren tijdens het gehele fusie- of overnametraject en voorkomen op die manier verrassingen achteraf.

Ons kantoor heeft goede relaties met accountantskantoren in het noordoosten van het land. Geregeld begeleiden we opdrachtgevers in samenwerking met deze accountants, waarbij wij onze juridische kennis inbrengen en de accountant zijn fiscale en financiële ervaring toepast.

Wij adviseren u graag bij:

  • Aandelen- en activatransacties
  • Joint ventures, participaties, fusies
  • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Optieovereenkomsten