Wessel Schoo

  • Functie Advocaat
  • Telefoon (0513) 433 433
  • E-Mail w.schoo@dommerholt.nl
  • Sinds Advocaat sinds 2015
  • Vestiging Heerenveen
  • Expertises Insolventie, faillissementen en business recovery & Ondernemingsrecht

Uitgesproken Wessel

Wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers?

"Ik level gemakkelijk met ondernemers. Ten eerste omdat ik de belangen en wensen van ondernemers ken; een groot deel van mijn vrienden en familieleden is ondernemer. Daarnaast bezit ik veel eigenschappen die een ondernemer nodig heeft: gedrevenheid, enthousiasme en creativiteit."

Waarom biedt jouw vak jou zoveel werkplezier?

"Mijn werkplezier wordt met name gevormd door twee factoren. Enerzijds het persoonlijke aspect bij klantencontact en besprekingen; anderzijds de juridische diepgang bij het analyseren van de problematiek en het schrijven van processtukken. En over het algemeen houd ik ervan om mij ergens in vast te bijten: tot de kern van een probleem te komen om vervolgens een oplossing te bewerkstelligen. Hobbels en obstakels ga ik daarbij niet uit de weg. De weg van de minste weerstand leidt immers niet altijd naar de meest wenselijke bestemming."

Waarom koos je voor de advocatuur?

"Mijn keuze voor een rechtenstudie is ingegeven door een combinatie van maatschappelijk bewustzijn en mijn plezier om met taal bezig te zijn."

Waarom interesseren ondernemingsrecht en faillissementsrecht jou?

"Het zijn zeer dynamische rechtsgebieden waarin creativiteit, snel handelen en praktisch denken belangrijk zijn. Bovendien vind ik de rechtsfiguur faillissementspauliana erg interessant; daarover heb ik mijn scriptie geschreven. Want hoewel de pauliana een respectabele leeftijd heeft, is dit onderwerp nog niet helemaal uitgekristalliseerd."

Opleiding

  • Bedrijfs- en privaatrecht (Rijksuniversiteit Groningen)