Help! Mijn klant betaalt niet meer!

Je leest het steeds vaker: veel ondernemers zijn niet meer in staat hun schulden tijdig te voldoen. Wat je minder vaak leest, is dat bijvoorbeeld een leverancier daardoor zijn of haar vordering ook niet betaald krijgt. Dit kan leiden tot financiële problemen bij de leverancier. Welke voorbereidingen kun je treffen om ervoor te zorgen dat je de meeste kans hebt om je vordering voldaan te krijgen? 

Om je enigszins wegwijs te maken in de mogelijkheden die hiervoor bestaan, geef ik hierna een aantal voorbeelden waar je aan zou kunnen denken. Als eerst hanteren veel ondernemers algemene voorwaarden waarin je een zogenaamd 'eigendomsvoorbehoud' kunt opnemen. De leverancier levert de goederen en behoudt dan het eigendom van de goederen totdat de afnemer heeft betaald. Betaalt de afnemer niet, dan kan de leverancier vaak de geleverde goederen terughalen.

Een tweede mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je betaald krijgt, is het vestigen van een pandrecht. Dit is een zekerheidsrecht dat je vestigt op bijvoorbeeld roerende zaken van de afnemer. Betaalt de afnemer jou niet, dan kan je het pandrecht 'executeren' door de roerende zaken te verkopen en je te verhalen op die opbrengst. Zo krijg je alsnog betaald.

Naast het voorbehouden van jouw eigendom of het vestigen van een pandrecht zijn er nog andere mogelijkheden om een zekerheidspositie te versterken. Benieuwd wat voor jou het beste werkt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en wij adviseren jou graag over de mogelijkheden om meer zekerheid te krijgen voor de voldoeding van jouw vorderingen.