Nieuws
:Nieuws

OPGEPAST, VERKORTING PUBLICATIETERMIJN JAARREKENING!

Op 1 november 2015 is de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Een belangrijke wijziging in deze wet is een verhoging van de grensbedragen waarmee kleine, middelgrote en grote ondernemingen worden onderscheiden. Ook worden de drempelwaarden van kleine en middelgrote ondernemingen verhoogd. Dit kan betekenen dat uw onderneming in een andere categorie komt te vallen en er mogelijk relevante vrijstellingen gaan gelden.

Daarnaast is de verkorting van de publicatietermijn van de jaarstukken voor de NV en BV (met een scheiding tussen aandeelhouders/bestuur) van 13 naar 12 maanden na afloop van een boekjaar een belangrijke wijziging. Deze verkorting wordt veroorzaakt door het verkorten van de uitsteltermijn (in geval van bijzondere omstandigheden) voor het opmaken van de jaarrekening van ten hoogste 6 maanden naar ten hoogste 5 maanden.

Als alle aandeelhouders van de onderneming daarnaast ook bestuurder zijn, geldt op bovenstaande hoofdregel een uitzondering. Het moment van vaststelling van de jaarrekening is dan namelijk gelijk aan het moment van ondertekening van de jaarrekening. Hierdoor valt de termijn van twee maanden waar binnen de aandeelhouders de jaarrekening dienen vast te stellen weg. Deze uitzondering vloeit reeds voort uit de Flex BV-wetgeving.

Verder is de publicatietermijn voor het deponeren van de jaarrekening van een stichting met een publicatieplicht verkort van 12 naar 11 maanden als gevolg van het terugbrengen van de uitsteltermijn voor het opmaken van de jaarrekening van 5 naar 4 maanden.

Overschrijding van de publicatietermijn kan sneller leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat in dat geval vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, waarbij tevens het wettelijk vermoeden wordt aangenomen dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Dit vermoeden kan door u als bestuurder overigens wel worden weerlegd.

De verscherpte termijnen zijn van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten van ondernemingsrecht, zij informeren u graag.

Gepubliceerd: 23 februari 2016 

< naar overzicht