Nieuws
:Nieuws

Per 1 november mag er meer achter uw woning/bedrijf.

Versoepeling regelgeving met betrekking tot vergunningvrij bouwen en mogelijkheid tot mantelzorgvoorzieningen.

Vanaf 1 november a.s. worden de regels voor vergunningsvrij bouwen verruimd. U mag dan een uitbouw realiseren van 4 meter in plaats van 2,5 meter en u mag vergunningsvrij een mantelzorgwoning bij uw woning bouwen.

Dit staat in het Besluit omgevingsrecht (bor), dat per 1 november a.s. wordt aangepast.

Bewoners en bedrijven mogen in de nieuwe regeling in plaats van 2,5 meter 4 meter vergunningsvrij het hoofdgebouw (woning of bedrijfsruimte) aan de achterzijde vergroten. Dit is een nuttige wijziging, waar in de praktijk naar verwachting veel gebruik van zal worden gemaakt.

Voorts wordt het mogelijk om in de achtertuin bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld familieleden die hulpbehoevend raken, denk o.a. aan ouders, kunnen verzorgen. Daarbij moet er sprake zijn van niet beroepsmatig verleende zorg en een sociale relatie tussen hulpverlener en hulpbehoevende. De mogelijkheid van het plaatsen van een mantelzorgwoning geldt niet alleen voor de eigenaar van een woning, maar ook voor de huurders van een woning, uiteraard in overleg met de verhuurder. Een mantelzorgwoning is een tijdelijk bouwwerk en mag maximaal 15 jaar blijven staan.

Het Besluit omgevingsrecht noemt de nadere vereisten waaraan moet worden voldaan om vergunningsvrij te mogen bouwen en de voorwaarden waaronder u een mantelzorgwoning in uw tuin mag plaatsen. Daarnaast moet uw bouwwerk uiteraard voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of dat u vergunningsvrij mag bouwen en aan welke vereisten uw bouwwerk moet voldoen, of wilt u nadere informatie over het plaatsen van een mantelzorgvoorziening bij uw (huur)woning? Neem dan contact op met Brenda van den Berg van Dommerholt Advocaten. Zij is bereikbaar via 038-4272061 of bj.berg@dommerholt.nl 

Zwolle, 23 oktober 2014

< naar overzicht