Aandelen (ver)kopen?

Let op de overdraagbaarheidsbeperkingen!

Aandelen vind je in verschillende soorten en maten. Zo kennen we het aandeel in een gemeenschap maar ook het aandeel als kapitaalsverdeling binnen een rechtspersoon. Juist het aandeel van die laatste categorie roept in de praktijk wel eens wat vragen op. Zeker wanneer jij jouw aandelen wil overdragen, of juist aandelen overgedragen wil krijgen van een derde, en je te maken krijgt met een overdraagbaarheidsbeperking…

In deze blog lees je over de overdraagbaarheidsbeperkingen van aandelen in een besloten vennootschap (B.V.) én kom je erachter dat bij het goed in acht nemen hiervan, deze beperkingen je juist verder helpen.

Om een B.V. te laten functioneren, dient de B.V. over het algemeen in het bezit te zijn van kapitaal. Dit kapitaal is verdeeld in aandelen. De aandelen zijn zogeheten vermogensrechten en in beginsel overdraagbaar.

Sinds de invoering van de Wet Flex-BV is de overdraagbaarheid van aandelen in een B.V. van regelend recht. Door dit recht kunnen aandelen in de statuten worden beperkt door een aanbiedingsregeling, een goedkeuringsregeling of een andere overdraagbaarheidsbeperking in ruime zin (bijvoorbeeld het stellen van kwaliteitseisen aan de toetredende aandeelhouder). Ook kan de overdraagbaarheid van aandelen worden beperkt voor een bepaalde termijn (de zogenaamde lock up).

Al deze (statutaire) overdraagbaarheidsbeperkingen hebben één ding gemeen: de overdraagbaarheidsbeperking mag de overdraagbaarheid van het aandeel niet onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maken. Is dit wel het geval, dan blijft deze bepaling buiten toepassing. Ook wanneer de statuten van een B.V. geen beperking van de overdracht van de aandelen bevat, is er sprake van een overdraagbaarheidsbeperking. In dat geval bepaalt de wet namelijk dat voor een geldige overdracht van aandelen vereist is dat deze aandelen eerst worden aangeboden aan de medeaandeelhouders (een aanbiedingsregeling).

Als de situatie zich voordoet dat er aandelen overdragen (gaan) worden, is het van belang dat de mogelijke overdraagbaarheidsbeperkingen in acht worden genomen om de aandelen daadwerkelijk te kunnen overdragen. Dit komt omdat de beperking van de overdraagbaarheid van aandelen een door de wet voorgeschreven of toegelaten kwaliteit is die aan het aandeel zelf is verbonden, waardoor de overdraagbaarheid van het aandeel zelf wordt beperkt en niet de beschikkingsbevoegdheid van de overdragende aandeelhouder. Het overdragen van aandelen in strijd met een overdraagbaarheidsbeperking kan dus niet; er vindt dan helemaal geen overdracht plaats. Controleer bij het overdragen van aandelen dus altijd of er sprake is van een overdraagbaarheidsbeperking en houd daarbij rekening dat, indien de statuten hierover niets bepalen, de wet bij de B.V. een overdraagbaarheidsbeperking bevat.

Heb je vragen over de overdraagbaarheidsbeperking van aandelen? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact met mij op. Ik kijk graag met je mee.