Zes weken bestuurder maar volledig aansprakelijk

Heeft u plannen om - al dan niet tijdelijk - bestuurder te worden van een vennootschap? Stelt u zich dan vooraf goed op de hoogte van de financiële positie van die vennootschap.

Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde onlangs namelijk een bestuurder tot vergoeding van het volledige faillissementstekort van zijn vennootschap. Dat is op zich niet uniek maar in deze zaak was de betreffende persoon nog maar zes weken bestuurder! Bovendien waren de financiële problemen al aanwezig voor zijn komst en veroorzaakt door de overige bestuurders. Toch moest deze bestuurder volledig ‘bloeden’ voor de gevolgen van het faillissement. Hoe dat kan?

De bestuurder had bij zijn aantreden kunnen en moeten weten dat de administratie van de vennootschap niet deugde en er grote financiële problemen waren, aldus het Hof. Ook waren er in de zes weken tijd nieuwe fiscale schulden ontstaan. Bestuurder kon niet aantonen dat hij alles op alles had gesteld om de administratie alsnog op orde te krijgen en regelingen te treffen met de schuldeisers. Het feit dat hij naar eigen zeggen “naïef in de vennootschap was gestapt en meteen weer uit het bedrijf stapte toen hij merkte ‘dat de zaak stonk’”, is volgens het Hof niet genoeg.

In eerste aanleg had de rechtbank de bestuurder ook veroordeeld maar het bedrag waarvoor hij aansprakelijk werd gehouden nog gematigd. Het Hof stelde echter dat daarvoor geen ruimte bestaat en veroordeelde de bestuurder tot het vergoeden van het totale faillissementstekort van ruim € 680.000.

Een onvoldoende doordachte actie om bestuurder te worden, kan dus zeer grote financiële gevolgen hebben. Wij adviseren vaak (beoogd) bestuurders over aansprakelijkheid en wat te doen bij voorkomende risico’s en kansen. Dit blijkt altijd zeer waardevol, op korte of langere termijn. Kortom, heeft u plannen, of vragen? Neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op!