Contracteren: de kern van de afspraak

Dikke contracten met allerlei juridische bepalingen lijken de norm. Maar gaat dat type contracten nog wel over de kern van de afspraken? Wij denken van niet en nemen je graag mee in waar je je volgens ons op moet focussen bij het maken van een goed contract.

Ons uitgangspunt is hetgeen jij voor de ander gaat doen én wat jij wilt dat de ander voor jou gaat doen. Het klinkt heel logisch, maar toch zien we vaak dat hierover weinig is opgeschreven. Dan is er wel een idee wat er geleverd (of gedaan) moet worden, maar is het niet duidelijk genoeg uitgeschreven. Dat is waar de kans op conflict al ontstaat.

Het uiteindelijke doel: verwachtingen managen

Het gaat er uiteindelijk om wat je van elkaar kan verwachten. Als je die verwachtingen duidelijk op papier zet voorkom je discussie in een later stadium. Vergeet daarbij vooral niet om ook duidelijk en concreet op te schrijven wat je precies verwacht van de andere contractspartij, in plaats van alleen te focussen op wat jij gaat doen.

Een voorbeeld

Wat wij tegenkomen zijn contracten met allerlei regelingen over mogelijke vorderingen, aansprakelijkheid, vervaltermijnen, geheimhouding, de toepasselijkheid van het contract, ontbinding, etc. Die bepalingen kunnen belangrijk zijn, maar zijn in de regel alleen nodig als een van de partijen niet heeft gedaan wat de andere partij had verwacht. Als duidelijke afspraken daarover vervolgens ontbreken (en de verwachtingen over een weer niet goed gemanaged zijn), dan is de kans dat beide partijen in discussie verzanden vele malen groter; met teleurstelling over de samenwerking aan beide kanten.

Waar komen wij in beeld?

Wij kunnen helpen de verwachtingen over een weer scherp te krijgen en goed op te schrijven. Maar dat is niet het enige, wij kijken verder dan dat. Wij kijken naar de wederzijdse belangen voor partijen. Daarover geven wij strategisch advies. We denken mee met de ondernemer en fungeren als een (juridisch) sparringpartner gedurende het hele proces. Ook helpen wij waarborgen in te bouwen, zodat de verwachtingen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden en risico’s worden gelimiteerd. Al met al krijg je begeleiding door het hele onderhandelingstraject.

Een voorbeeld: een klant vraagt je exclusiviteit overeen te komen. Dat betekent voor jou dat je op bepaalde terreinen geen zaken mag doen met derden: potentieel omzetverlies. Wij adviseren in zo’n geval dat risico op te opvangen door een minimale omzet overeen te komen. Je contractspartij garandeert in dat geval een minimale omzet, waardoor jij het potentiële omzetverlies limiteert. Zo komen de belangen van beide partijen bij elkaar.

Wil jij ook eens sparren over het maken van een voor beide partijen goed en vooral concreet contract? Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in het contractenrecht denken graag met je mee.