Contracteren en de Brexit

De Brexit komt eraan. Voor ondernemers die veel zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) kan dat enige tijd onzekerheid met zich brengen. In dat licht stippen we een aantal zaken aan op het gebied van contracteren.

Voordat de Brexit er daadwerkelijk komt moeten er wel meerdere zaken geregeld worden. Het is nu dan ook nog niet vast te stellen wat voor effecten de Brexit precies gaat hebben op het contracteren. Buiten het contracteren is al wel te stellen dat het invloed gaat hebben op import- en exportformaliteiten. Er zouden ook fiscale consequenties aan de Brexit kunnen kleven. Al zullen de EU en het VK waarschijnlijk een douane-unie gaan vormen: het VK wordt een land buiten de EU. Voor het ex- en importeren van goederen en diensten naar en van landen buiten de EU gelden andere regels dan binnen de EU. Op onder andere deze website vind je daar meer informatie over. De belastingdienst heeft overigens ook al een Brexit toolkit opgesteld.

Ondanks alle onzekerheid kunnen we met betrekking tot contracteren wel een paar specifieke thema’s noemen:

  • Territoriale afspraken: In sommige overeenkomsten krijgt een partij het recht om producten te verkopen in een bepaalde regio, bijvoorbeeld de EU of Europa. Na de Brexit is het de vraag of onder die definitie ook het VK behoort. Omdat bij aanvang van de overeenkomst het de intentie van partijen was dat ook het VK daaronder zou vallen, verwachten wij dat het VK hier nog steeds onder valt. Er zouden zich echter omstandigheden kunnen voordoen waardoor je tot een andere conclusie komt.
  • AVG: Persoonsgegevens mogen na de Brexit vooralsnog niet gedeeld worden met het VK. Het VK moet daarvoor eerst door de Europese Commissie, kort gezegd, worden aangemerkt als betrouwbaar land.
  • Rechtskeuze/forumkeuze: In overeenkomsten met het VK wordt normaliter een keuze gemaakt welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Op dit moment is zo’n afspraak afdwingbaar op basis van Europese wetgeving. Het kan zijn dat de Engelse rechter daar na de Brexit anders over denkt. Echter, ook in die situatie verwachten wij niet dat een expliciete afspraak op dit gebied ter zijde wordt geschoven na de Brexit.
  • Beëindigen huidige contract: Wanneer de Brexit dusdanige negatieve invloed heeft op een bepaalde handelsrelatie dat je die niet op de huidige wijze wilt voortzetten, dan zijn daar juridisch gezien mogelijkheden voor. Het hangt echter wel af van de specifieke omstandigheden of dat kan of niet.
  • Nieuwe contracten: Voor nieuwe contracten met partijen uit het VK zou je kunnen overwegen expliciet een bepaling op te nemen over Brexit. Daarin kun je bijvoorbeeld afspreken dat je het contract kunt opzeggen als de Brexit bepaalde negatieve gevolgen heeft.

Bij vragen over een van de punten hierboven of contracteren in bredere zin, kun je altijd contact opnemen met een van onze specialisten.