Coronacrisis | Melding van betalingsonmacht tijdens de coronacrisis

Als je als bestuurder van een onderneming constateert dat je bedrijf niet meer in staat is omzetbelasting of loonheffingen te betalen aan de belastingdienst, ben je verplicht daarvan tijdig melding te maken bij de belastingdienst. Dit geldt ook voor bijdragen aan het bedrijfspensioenfonds.

Deze melding moet gedaan worden met een speciaal formulier die te downloaden is via de site van de belastingdienst. De melding moet ontvangen zijn binnen twee weken nadat de betreffende betaling gedaan had moeten zijn. Is de melding niet gedaan, niet tijdig gedaan of niet op de juiste wijze gedaan, dan leidt dat tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor die vordering. Het is dus zaak hier goed op te letten.

Hoe zit dit tijdens de coronacrisis?
Wat nu als je bijzonder uitstel van betaling van je belasting hebt gevraagd aan de belastingdienst? De belastingdienst maakt onderscheid tussen twee soorten uitstel: enerzijds uitstel van betaling voor drie maanden en anderzijds uitstel van betaling voor langer dan drie maanden. Alleen indien uitstel voor langer dan drie maanden wordt gevraagd, geldt het verzoek om uitstel tevens als melding van betalingsonmacht. Op die melding zal de belastingdienst afzonderlijk reageren. Daarbij beoordeelt de belastingdienst nog steeds of de melding juist en tijdig is gedaan.

Door de coronacrisis zitten we allemaal in een hectische tijd waarmee niemand ervaring heeft. Dat veel ondernemers niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zal door iedereen begrepen worden. Ook door de belastingdienst. Houd er desalniettemin rekening mee dat de belastingdienst en het bedrijfspensioenfonds ondernemers wel aan hun overige verplichtingen zullen houden.

Om te voorkomen dat je onbedoeld als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden voor het feit dat jouw onderneming de belastingen of premies niet meer kan betalen, is het belangrijk te controleren of - en zo ja wanneer - je een melding betalingsonmacht moet doen. Misschien niet iets waar je in deze bizarre tijd aan denkt, maar wel heel erg belangrijk. Let daar dus goed op en laat je informeren door je fiscaal adviseur of neem contact met ons op.