Coronavirus | Geen woningontruimingen, wel verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Huurders die door de uitbraak van het coronavirus de huur van hun woning niet meer kunnen betalen, mogen tijdelijk niet uit huis worden gezet, schrijft de minister voor Wonen in een kamerbrief. Dit is alleen anders als er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast. Daarnaast komt er een spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen, zonder dat dit consequenties heeft voor de tijdelijkheid van het contract.

Regels uithuiszetting tijdens coronacrisis
Normaal gesproken is het zo dat zodra een huurder drie (of meer) maanden huurachterstand heeft opgelopen, ontruiming van de woning kan worden gevorderd én kan worden toegewezen. De minister heeft nu met verschillende verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afwijkende afspraken gemaakt over de ontruiming van woningen tijdens de coronacrisis.

Afgesproken is dat ontruiming van woningen gedurende de coronacrisis wordt uitgesteld. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van evidente redenen, zoals criminele activiteiten en extreme overlast. Dan kan huisuitzetting, ook tijdens de coronacrisis, wel plaatsvinden.

Voor ontruimingsprocedures die vóór 12 maart 2020 reeds liepen geldt dat de verhuurder de individuele situatie zal moeten beoordelen. Verder is afgesproken dat verhuurders geen incassokosten doorberekenen aan huurders die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen.

Van de huurders die in financiële problemen komen door de coronacrisis wordt verwacht dat zij actief op zoek gaan naar de mogelijkheden die inmiddels in het leven zijn geroepen om deze huurders te ondersteunen in  hun financiële situatie. Zij dienen ook de  bestaande mogelijkheden, zoals het aanvragen van bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen, aan te spreken.

Van verhuurders wordt verwacht dat zij huurders proactief op deze maatregelen zullen wijzen, bijvoorbeeld door het plaatsen van links naar de betreffende maatregelen op hun website.

Moet ik mij als verhuurder ook aan deze afspraken houden?
Mocht je als verhuurder denken dat deze afspraken niet voor jou gelden, dan hebben we slecht nieuws. Het Kabinet heeft namelijk aangekondigd dat er alsnog (spoed)wetgeving komt, wanneer deze afspraken niet worden nageleefd. De kans is dus zeer groot dat rechters de lijn van het Kabinet volgen, waardoor de verhuurder een ontruimingsprocedure verliest en alle kosten voor zijn rekening komen. Kortom, als verhuurder is het dus belangrijk om deze afspraken na te leven.

Spoedwetgeving tijdelijke huurcontracten
Het Kabinet zal het via spoedwetgeving mogelijk maken dat tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd voor een tijdelijke periode, gedurende deze crisis. Tot nu toe is het zo dat dergelijke tijdelijke overeenkomsten niet kunnen worden verlengd met behoud van de tijdelijkheid. De reden hiervoor is dat het in deze tijden niet past om van huurders te verwachten dat zij hun volle aandacht richten op het zoeken naar andere woonruimte, terwijl de opzegtermijn van de verhuurder voor hun tijdelijke contract dichtbij is. Overigens heeft deze spoedwetgeving geen gevolg voor verhuurders en huurders die al overeengekomen waren dat het huurcontract verlengd zou worden naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Conclusie
Door de nieuwe afspraken is het voor verhuurders tijdens de coronacrisis een stuk lastiger om slecht of niet-betalende huurders uit hun huis te zetten. Dit is eigenlijk alleen nog mogelijk bij ernstige overlast of criminele activiteiten. Daarnaast wordt het mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!