Coronavirus | Moet ik mijn huur blijven betalen?

Nu veel ondernemers tijdelijk de deuren dicht moeten doen én de ondernemers die de deuren wel open mogen houden minder klanten ontvangen, komen er aan de kostenkant 2 vragen op:

  • 1) Het gehuurde is op last van de overheid gesloten. Moet ik als huurder dan huur blijven betalen?
  • 2) Mijn onderneming is nog wel geopend, maar ik loop veel omzet mis en kan de huur niet meer betalen. Kan ik een beroep doen op huurprijsvermindering?

1) Het gehuurde is op last van de overheid gesloten
Er is een wettelijke regeling die gaat over het verminderen van de huurprijs als er gebreken zijn aan het gehuurde waardoor de huurder ‘het genot van het gehuurde mist’. Als je aanspraak wilt maken op deze regeling hoort daar een procedure bij, een route waar op dit moment niemand op zit te wachten. De tijd en het geld ontbreekt daarvoor, op 1 april a.s. moet er immers weer huur betaald worden.

Ons standpunt? Wij vinden het goed verdedigbaar dat de huurder over de periode dat het gehuurde gesloten is geen huur hoeft te betalen, of in elk geval niet de gehele huur. Er zijn meerdere wettelijke bepalingen waar de huurder zich op kan beroepen, zoals overmacht, de redelijkheid en billijkheid en de wettelijke regels over zogenaamde “onvoorziene omstandigheden”.

Wel past hierbij de opmerking dat in veelgebruikte algemene voorwaarden, zoals de ROZ voorwaarden, bepalingen zijn opgenomen die een beroep op deze bepalingen uitsluiten, maar wij denken dat verhuurders door de zéér uitzonderlijke omstandigheden van nu, zich daar niet op kunnen (of mogen) beroepen.

2) De huurder kan niet meer betalen
De andere situatie betreft een huurder wiens bedrijf nog wel open is, maar door het coronavirus veel omzet misloopt en daardoor de huur niet meer kán betalen.

Ons standpunt? Ook hier vinden wij het goed verdedigbaar dat de huurder dan niet de gehele huur hoeft te betalen, op grond van dezelfde bepalingen als hiervoor genoemd.

Verdeling van de pijn
Ook wij weten in deze situatie (nog) niet hoe een rechter zal oordelen als deze kwestie ter beoordeling wordt voorgelegd. Het recht is nimmer zwart-wit. Wij denken dat in deze situatie de nadelige gevolgen van deze crisis, zoveel mogelijk worden verdeeld over de bij een overeenkomst betrokken partijen. Niemand kan hier immers iets aan doen.

Ons advies aan (ver)huurders
Ons advies aan de huurders die in deze situatie zitten: de huurbetaling tijdelijk (gedeeltelijk) opschorten, gebruik hiervoor bijvoorbeeld onderstaande voorbeeldbrief die je kan versturen aan de verhuurder.

Ons advies aan de verhuurders: sta open voor het (gedeeltelijk) opschorten van de huurbetalingsverplichting en ga daarover met de huurder in overleg. Aan een failliete huurder heb je immers ook niets.

Heb je vragen of wil je begeleid worden in de discussie met jouw huurder c.q. verhuurder over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

--------------------
Voorbeeldbrief

Beste [verhuurder],

Optie 1
Zoals bekend is het pand aan het adres [adres] dat ik van u huur op last van de overheid gesloten. Daardoor heb ik vanaf [datum] tot en met minstens 6 april dus geen genot van het pand.

Daarbij komt uiteraard dat ik over die periode geen enkele omzet heb, zodat de betaling bijzonder lastig is.

Optie 2
Zoals u bekend zal zijn heeft de coronacrisis rampzalige financiële gevolgen voor mijn bedrijf. Zoals het er nu naar uitziet is de omzet met [●] % teruggelopen. Ondanks dat ik al meerdere maatregelen heb getroffen [uitleggen wat]

Tekstblok bij optie 1 en 2
Ik ben van mening dat op grond van de regels overmacht en/of de redelijkheid en billijkheid en/of onvoorziene omstandigheden niet van mij gevraagd kan worden de hele huur te blijven betalen. De financiële pijn van deze ramp horen we volgens mij te verdelen.

Ik schort daarom vanaf 1 april de betaling van de huur op zolang ik geen gebruik kan maken van het gehuurde en treed graag met u in overleg over een passende oplossing waarin wij de economische pijn zo redelijk mogelijk verdelen..

Ik reken op uw begrip.

Met vriendelijke groet, [huurder]