De gedragsverklaring aanbesteden; aanvragen of niet?

Wij kregen relatief veel vragen over de ‘gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA), een document dat volgens de wet bij de inschrijving op aanbestedingen moet worden ingediend. De GVA heeft de ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) vervangen; het is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek is gebleken dat tegen de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten (denk aan in het verleden gepleegde misdrijven en overtredingen); een bewijs van integriteit dus.

Geen standaard gedragsverklaring aanbesteden leidt tot tijdsproblemen

Vooral ondernemers die niet wekelijks inschrijven op aanbestedingen hebben niet standaard een GVA ‘op de plank liggen’. Wanneer zich dan ineens een interessante aanbesteding voordoet kan dat leiden tot een tijdsprobleem: Justis (het beslissende orgaan) neemt een beslissing binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag als de aanvrager een natuurlijk persoon is en binnen 8 weken in geval van rechtspersonen. Die termijnen worden verdubbeld wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ‘relevante justitiële gegevens’. Aan de hiervoor genoemde termijnen kan niet ontkomen worden; er bestaat geen spoedprocedure voor ‘bijzondere gevallen’.

Wees op tijd met het aanvragen van een gedragsverklaring aanbesteden

Ondernemers die pas een GVA aanvragen op het moment dat zij daadwerkelijk willen inschrijven op een specifieke aanbesteding hebben daarvoor vaak te weinig tijd, zo blijkt uit de praktijk. Dat betekent dat er dan slechts een onvolledige en dus ongeldige inschrijving gedaan kan worden en dat de kansen op de opdracht daarmee verkeken zijn.

Aarzel niet: vraag alvast een gedragsverklaring aanbesteden aan!

Bij deze daarom een oproep aan alle ondernemers die het niet geheel ondenkbeeldig achten dat zij het komende jaar eens willen inschrijven op een aanbesteding: vraag alvast een GVA aan! De kosten bedragen € 75 (en € 1 voor ieder extra exemplaar) en de GVA is 2 jaar geldig. Het zou u veel frustratie kunnen besparen en – veel belangrijker – een mooie opdracht kunnen opleveren.

Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met één van onze aanbestedingsspecialisten via (038) 427 20 20.