Turboliquidatie: de snelste manier om een onderneming te ontbinden

Het woord zegt het eigenlijk al. Turboliquidatie is een snelle manier om een onderneming te ontbinden. Maar is iedere onderneming wel geschikt voor ontbinding op deze wijze? En waar moet je eigenlijk allemaal rekening mee houden als je als bestuurder van een vennootschap besluit om de vennootschap te ontbinden door middel van turboliquidatie? In deze blog gaan we daar verder op in.

Wanneer is turboliquidatie mogelijk?

Een turboliquidatie is een geschikte manier van ontbinden voor een onderneming die geen baten meer heeft. De onderneming moet op grond van de wet helemaal ‘’leeg’’ zijn van baten, voordat je over kunt gaan tot turboliquidatie. Baten zijn alle activa op de balans van een vennootschap. De onderneming hoeft overigens niet schuldenvrij te zijn om over te kunnen gaan tot turboliquidatie, er mogen alleen geen baten meer zijn. Aandachtspunt hierbij is dat een toekomstige bate ook een bate kan zijn. Mocht na turboliquidatie blijken dat er toch baten aanwezig waren in de vennootschap, dan kan dit tot problemen leiden. De vennootschap is dan niet op de juiste manier ontbonden.

Ontbinding zonder vereffening

Turboliquidatie is een vorm van ontbinding van de vennootschap, waarbij er geen vereffening plaatsvindt. Omdat er geen baten zijn, valt er ook niets te verdelen. De vennootschap houdt direct op te bestaan en er hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de schuldeisers. In de praktijk vereffent het bestuur vaak eerst alle baten om daarna de vennootschap alsnog te kunnen ontbinden via turboliquidatie. Deze werkwijze is niet zonder risico’s, omdat het bestuur bij het vereffenen van de baten rekening moet houden met de wettelijke rangorde van de verschillende schuldeisers.

Nieuwe wet ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties’

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidaties’. Het doel van deze wet is om de turboliquidatie transparanter te maken voor de schuldeisers, die nu vaak zonder enige informatie kennis moeten nemen van de ontbinding van de vennootschap.

In deze wet staat onder andere een verplichting voor het bestuur om bij turboliquidatie financiële verantwoording af te leggen (die verplichting bestaat op dit moment niet). Het bestuur moet dan binnen 14 dagen na ontbinding een balans, een staat van lasten en baten en een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten, bij de KvK deponeren. Deze wet zorgt er dus voor dat het bestuur van de vennootschap meer verplichtingen krijgt. De turboliquidatie wordt daardoor iets minder eenvoudig. Aan de andere kant kan het schuldeisers meer inzicht geven in de redenen voor turboliquidatie. De wet treedt op 15 november 2023 in werking.

Ben je benieuwd hoe turboliquidatie in jouw situatie kan worden toegepast? Onze ondernemingsrecht advocaten beantwoorden je vragen graag!