Een (verborgen) gebrek ontdekt? Wat nu?

Met grote regelmaat komt het voor dat na aankoop van een woning een grote verbouwing wordt gestart en op zolder ergens achteraf houtrot/boktor/ houtworm/verzakking/asbest etc. wordt ontdekt.

Wat kan je dan als koper nog doen ervan uitgaand dat de verkoper niet op de hoogte was van dit gebrek en het jou als koper dus ook niet heeft kunnen vertellen. (Als dat namelijk zo is, dan is het wel duidelijk dat de verkoper aangesproken kan worden).

Als een standaardkoopakte is gebruikt, bijvoorbeeld die van de NVM, gaat het om de vraag of er sprake is van een gebrek dat “aan een normaal gebruik als woning in de weg staat” (artikel 6.3 van de koopakte). Als er veel kosten moeten worden gemaakt om het gebrek te herstellen is dat een aanwijzing dat het inderdaad aan een normaal gebruik in de weg staat. In dat geval zou de koper om een “schadevergoeding” van de verkoper kunnen vragen. Er is hier wel sprake van een groot grijs gebied en de zaken die in de rechtspraak bekend zijn, hebben dan ook sterk wisselende uitkomsten.

Als koper kan je je er ook op beroepen dat je, als je van het gebrek had geweten, de woning niet voor dezelfde prijs zou hebben gekocht (dwaling wordt dat genoemd). Je hebt dan het recht om een verlaging van de koopprijs te vorderen, óók als de verkoper het gebrek écht niet kende.

Als je als verkoper géén “gedoe wilt” en nooit aangesproken wilt kunnen worden op gebreken die jij ook niet kende, zorg er dan voor dat er een speciale clausule in de koopovereenkomst wordt opgenomen die afwijkt van artikel 6.3, bijvoorbeeld een goed verwoorde zogenaamde ouderdomsclausule. Let er wel op dat die heel precies wordt omschreven, anders levert het meer onduidelijkheid op dan dat het wegneemt; niet alle makelaars zijn hier even goed in!

Als koper moet je onthouden dat de betreffende standaardclausule in de koopovereenkomst in het algemeen als een garantie wordt opgevat, die de aansprakelijkheid van de verkoper dus uitsluit.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.