Eerste akkoord onder de WHOA

Op 21 februari 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland voor het eerst een akkoord gehomologeerd onder de WHOA. Deze uitspraak laat zien dat de WHOA daadwerkelijk werkt zoals hij is bedoeld: het voorkomen van faillissementen!

In deze zaak ging het om de herstructurering van een onderneming in de evenementenindustrie die is onderverdeeld in twee vennootschappen. Deze vennootschappen zijn gestructureerd in een veel voorkomende holding-wekmaatschappijstructuur en vormen samen een fiscale eenheid.

Als gevolg van de coronacrisis is vrijwel de gehele omzet van deze onderneming weggevallen. Grootschalige evenementen zijn immers al enige tijd verboden. Er moest dus wat gebeuren…

WHOA biedt perspectief

En toen kwam de WHOA in beeld: in een openbare akkoordprocedure hebben alle klassen (waaronder de Belastingdienst) ingestemd met het akkoord. Door de homologatie zijn de tegenstemmende schuldeisers gedwongen om tóch akkoord te gaan met het aangeboden akkoord. In dit geval ging het voor de concurrente schuldeisers om 16% van de oorspronkelijke vordering.

Benieuwd welke stappen onderdeel zijn van een WHOA-procedure? Wij hebben de belangrijkste informatie voor jou in een handig stappenplan gezet.

Wat ons is opgevallen

Naast dat deze uitspraak laat zien dat de WHOA als een perfect sluitstuk kan dienen bij herstructurering en reorganisatie, zijn er nog een aantal opvallende punten die in deze uitspraak naar voren kwamen:

  • Het uitgangspunt van de WHOA is dat er per vennootschap afzonderlijk een akkoord moet worden aangeboden. De rechtbank overweegt dat de Faillissementswet geen ruimte biedt voor het aanbieden van een samengesteld akkoord waarbij de schulden van meerdere vennootschapen op één hoop worden gegooid.
  • De rechtbank benadrukt dat het van groot belang is dat er sprake is van een compleet en helder dossier, waarbij op relatief eenvoudige wijze duidelijk wordt hoe men tot bepaalde berekeningen en de daarop gebaseerde beslissingen is gekomen (een en ander conform 384 lid 2 sub c Faillissementswet).
  • De belastingdienst lijkt zich coulant en flexibel op te stellen om mee te werken aan een akkoord onder de WHOA.

Nu de eerste uitspraken over de WHOA binnenkomen, wordt een en ander stapje voor stapje helderder. Wil je weten of de WHOA bruikbaar is voor jouw situatie? Neem contact op met één van onze WHOA-specialisten.