Eigendomsvoorbehoud; beperkt, uitgebreid of verruimd?

Heeft u in de algemene voorwaarden van uw bedrijf wel een eigendomsvoorbehoud opgenomen? En heeft u er wel bij stilgestaan dat u door een juiste formulering van een  beding kunt kiezen welke van de drie genoemde vormen (beperkt, uitgebreid of verruimd) u wilt gebruiken?

In het civiele recht wordt namelijk een duidelijk onderscheid gemaakt. Het is zaak dat u bij het opstellen (of herzien) van uw algemene voorwaarden bedenkt wat het beste bij uw bedrijf past om bij betalingsonmacht van uw debiteur niet (alsnog) achter het net te vissen. Met name bij een faillissement zal een curator zich kritisch opstellen en pas uw aanspraken tot teruggave van geleverde zaken (mogen) honoreren als het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is en de formulering van het beding niet aan teruggave in de weg staat.

Een beperkt eigendomsvoorbehoud geldt alleen voor de onbetaalde zaken die expliciet op de onderliggende facturen vermeld staan onder voorwaarde dat deze nog (onverwerkt) bij de afnemer worden aangetroffen. Indien een uitgebreid eigendomsvoorbehoud is overeengekomen mogen alle goederen worden teruggenomen die aantoonbaar door de betreffende leverancier zijn geleverd, mits nog individualiseerbaar aanwezig bij de afnemer en uiteraard met een maximum van het openstaande bedrag.

Een verruimd eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle geleverde zaken, niet alleen als zekerheid voor betaling van de koopprijs van die zaken maar ook voor (bij)geleverde diensten. Indien de bijkomende diensten niet zijn betaald, kan de rechthebbende zijn (wel betaalde) zaken terugnemen.

Deze laatste situatie zal zich echter in de praktijk niet vaak voordoen.

Het is dus van groot belang dat u bij de formulering van een eigendomsvoorbehoud nadenkt over de (verschillende) situaties die zich in uw bedrijfsvoering kunnen voordoen en over de zekerheid die u bij wanbetaling van
uw afnemers wenst te verkrijgen.

Indien u hierover geadviseerd wilt worden kunt u contact opnemen met een van de insolventiespecialisten van Dommerholt Advocaten, te bereiken via onze vestigingen: Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20 of Heerenveen (0513) 433 433.