Faillissement Armada Beheer BV

Bij vonnis van Rechtbank Gelderland van 7 mei 2020 zijn de besloten vennootschappen Armada Beheer BV, Verspreidingsburo Armada Wezep BV en Verspreiden.nl BV, alle gevestigd aan de Sint Eustatius 18 te Apeldoorn, failliet verklaard.

De rechtbank heeft mr. J.B.A. Jansen van Dommerholt Advocaten te Apeldoorn tot curator benoemd.

Ben jij bezorger, leverancier of een andere schuldeiser en heb je een vordering op een van de gefailleerde vennootschappen, dan is het niet nodig telefonisch contact op te nemen met de curator. Je kunt jouw vordering via onze website (www.dommerholt.nl/armada) indienen bij de curator, waarbij je een duidelijke beschrijving geeft van wat je te vorderen hebt. Je dient daarbij bewijsstukken waaruit het bestaan en de hoogte van de vordering blijkt mee te zenden. Indien je een beroep kunt doen op bepaalde sterkere rechten, zoals eigendomsvoorbehoud of pandrechten, dan dien je daar uitdrukkelijk melding van te maken en deze rechten aan te tonen.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van jouw indiening indien de vordering goed door ons is ontvangen. In verband met de hoeveelheid schuldeisers en de corona perikelen kan deze brief enige weken op zich laten wachten. Wij doen onze best je zo spoedig mogelijk te informeren.

Voor verdere informatie over deze faillissementen verwijst de curator je naar de openbare verslagen die periodiek (en eerst over een maand) worden gepubliceerd in het Centraal Insolventie Register op www.rechtspraak.nl en op deze site.