Het online plaatsen van artsen op een zwarte lijst... mag dat?

Een website waarop de namen van 900 artsen en zorgverleners waren geplaatst omdat zij, volgens de stichting achter de website, een ernstige medische fout zouden hebben gemaakt. Mag die website blijven bestaan?

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde tijdens deze recente zaak heel helder: deze website moet onmiddellijk offline gehaald  worden.

In deze zaak bij de rechtbank Midden-Nederland was er sprake van een website waarop de namen van ongeveer 900 artsen en andere zorgverleners waren geplaatst, die volgens de stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid (SIN) een ernstige medische fout zouden hebben gemaakt. Op de website stond onder andere de naam van RIVM-directeur Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel. De artsen en zorgverleners werden met hun volledige naam op de website genoemd, vaak met foto en met vermelding van de naam van de instelling waar zij werkzaam zouden zijn.

De ‘Stichting Stop Online Shaming’ (SOS) spande een kort geding aan tegen SIN, waarin zij vorderde dat de website www.zwartelijstartsen.com verboden zou worden. De rechtbank Midden-Nederland heeft de SOS gelijk gegeven en dus geoordeeld dat de website www.zwartelijstartsen.com onmiddellijk offline dient te worden gehaald.

Het recht op bescherming van de eer en goede naam weegt zwaarder

Het recht op bescherming van de eer en goede naam van de artsen en zorgverleners, weegt in dit geval zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting van SIN.

Hierbij achtte de rechter het van belang dat de term ‘zwarte lijst’ door het publiek zal worden geassocieerd met het niet (meer) mogen uitvoeren van werkzaamheden en dat hiervoor geen feitelijke basis was, nu de meeste artsen en zorgverleners op de lijst namelijk gewoon hun werkzaamheden mogen uitoefenen. Ook werden op de website termen gebruikt als ‘medische misdrijven’ en ‘falende artsen’, waarbij geen enkele nuance werd gemaakt.

Daarnaast wekte de website de indruk dat het ging om een officiële zwarte lijst van artsen, terwijl het slechts ging om een privé bijgehouden lijst. Ook was SIN, de eigenaar van de website, al eerder meerdere keren veroordeeld om bepaalde uitlatingen/publicaties te verwijderen van de website. Nu moet dus de gehele website offline.

Bovenstaande uitspraak is geheel in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad, waarin ook werd geoordeeld dat het plaatsen van de naam van een arts op een zwarte lijst onrechtmatig is.

Lees via deze link de gehele uitspraak in deze zaak.

Negatieve uiting online: dit bepaalt of het (on)rechtmatig is

Of een online uitlating (on)rechtmatig is, hangt geheel af van de feitelijke omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling is zowel de feitelijke (on)juistheid van de uitlating van belang als de indruk die de uitlating bij het relevante publiek wekt. Ook zal een berichtje dat geplaatst wordt in een gesloten Facebook-groep doorgaans minder snel als onrechtmatig worden aangemerkt dan een voor eenieder te raadplegen Google-review.

Krijg jij als onderneming te maken met online (negatieve) uitlatingen en twijfel je over de (on)rechtmatigheid daarvan, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je verder helpen en adviseren over de eventuele acties die je hiertegen kunt ondernemen.