Lopende zaak: huurprijsverhoging van middenstandsbedrijfsruimte naast indexering

De huurprijs van middenstandsbedrijfsruimte verhogen náást de jaarlijkse indexering. Kan én mag dat eigenlijk wel?

Veel verhuurders vragen het zich af… want kan je de huurprijs wel verhogen als je dit al via jaarlijkse indexeringen doet? Ja dat kan! Eens in de vijf jaar of nadat de bepaalde tijd van de huurovereenkomst is afgelopen, kan de verhuurder de huurprijs verhogen MITS blijkt dat de huurprijs te laag is.

Onze huurrecht specialist Brenda kreeg genoemde vraag van een verhuurder over de huurprijs van een horecapand in de regio Zwolle. Ze geeft ons een kijkje in deze lopende zaak.

Huidige huurprijs te laag?

Het horecapand waar het in deze zaak om gaat, wordt al sinds jaren aan dezelfde huurder verhuurd en de huurprijs wordt ook jaarlijks door verhuurder geïndexeerd. Maar bij een vergelijk met omliggende panden, ontdekte deze verhuurder dat zijn huur toch aan de lage kant leek te zijn. Omdat de huurder niet inging op zijn voorstel tot huurprijsaanpassing, heeft de verhuurder ons als huurrechtspecialisten ingeschakeld.

Allereerst hebben wij voor deze verhuurder een makelaar/taxateur gevraagd om de huurwaarde van het pand te taxeren om zo het gevoel van de verhuurder, dat de huur te laag was, bevestigd te zien. Die taxatie gebeurt aan de hand van de criteria die de wet geeft, dat betekent onder andere dat de waarde wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare panden in de afgelopen 5 jaar.

Verhuurders gevoel klopt!

Toen duidelijk werd dat het gevoel van de verhuurder juist was en de huur, ondanks indexering, echt (te) laag was, hebben wij aan de huurder een onderbouwd voorstel gedaan voor een nieuwe huurprijs. De taxatie hebben we daarbij ook aan de huurder laten zien. Alhoewel huurder begrip had voor het standpunt van verhuurder, was hij het niet eens met de taxatie en vond hij de voorgestelde huurprijs te hoog.

Daarop hebben wij aan verhuurder en huurder voorgesteld om, door een door hen gezamenlijk te benoemen (andere) taxateur, het gehuurde pand opnieuw te taxeren om vervolgens te bekijken of aan de hand van die taxatie in goed overleg een nieuwe huurprijs kon worden afgesproken.

Inmiddels is de taxateur benoemd en is de taxatie in de maak. Of partijen er samen uitkomen als de taxatie er is, is nog onbekend. Het is in ieder geval duidelijk dat verhuurder en huurder over dit onderwerp goed met elkaar kunnen overleggen en elkaars standpunten over en weer begrijpen. En dat is heel prettig voor het verdere verloop van deze zaak!

De kans is dan ook zeer reëel dat verhuurder en huurder samen een nieuwe huurprijs kunnen afspreken voor de nieuwe huurperiode, die recht doet aan hun beide wensen zonder dat de rechter daar aan te pas hoeft te komen. In alle gevallen is deze route beter voor de verstandhouding tussen verhuurder en huurder. Ook wanneer partijen er in goed overleg toch niet uitkomen en zij alsnog de rechter moeten inschakelen.

Tot slot: De verhuurder kan natuurlijk eerst zelf proberen om met de huurder tot nieuwe huurprijsafspraken te komen. Maar als dat niet lukt, is het aan te raden om een specialist op dit gebied in te schakelen. Die kan aan de hand van zijn/haar ervaring alsnog proberen om de huur in goed overleg aan te passen. Lukt dat niet, dan kan een specialist direct de rechter inschakelen. Je krijgt bij een procedure om te komen tot huurprijsaanpassing, te maken met allerlei dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen en als je je daaraan niet houdt, kun je de huurprijsverhoging wel vergeten.

Beter voorkomen dan...

Heb jij vragen over dit onderwerp? Vraag jij je af of jouw huurprijs nog wel passend is? Of wil je eens sparren over andere onderwerpen op het gebied van het huurrecht en bedrijfsruimte? Een kop koffie staat altijd voor je klaar!

Direct contact opnemen