Meekijken met een lopende zaak: de aardappelenkwestie

Benieuwd wat voor type zaken er op dit moment bij ons lopen? Onze collega advocaat Kees Borstlap neemt ons mee in een lopende zaak. Het betreft een kwestie aangaande een afname-verplichting van een aardappelverwerkingsbedrijf.

Het aardappelverwerkingsbedrijf heeft zich verplicht om, in de periode van november 2019 tot en met mei 2020, elke maand tussen de 250 en 300 ton aardappelen af te nemen. Met de Duitse verkooporganisatie, waar de aardappelen vandaan komen, zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit die minimaal geleverd moet worden én zijn vaste prijzen per ton aardappelen afgestemd.

Onze klant maakt van de af te nemen aardappelen friet welke hij weer levert aan diverse horeca klanten. Omdat de horeca is gesloten, kan de klant de tot friet verwerkte aardappelen niet kwijt. Er is namelijk geen vraag meer naar. Daarbij is de prijs die onze klant kan vragen voor de tot frites verwerkte aardappelen met zo’n 30 – 40 % gedaald en opslagcapaciteit heeft de klant niet.

De verkoper (de Duitse verkooporganisatie) wil het contract wel laten afkopen, maar dan tegen de oorspronkelijke prijzen. Dit is uiteraard niet haalbaar en daarom heeft Kees Borstlap deze klant het volgende geadviseerd:

  • niet in te gaan op het afkoopvoorstel, omdat hij daartoe niet verplicht is;
  • contact op te nemen met zijn leverancier en, met een beroep op overmacht en onvoorziene omstandigheden, een voorstel te doen, met de volgende varianten;
    1. de klant neemt nog 1 partij van 300 ton af tegen de oorspronkelijke prijs, de rest van de overeenkomst wordt ontbonden met gesloten beurzen;
    2. de klant neemt de oorspronkelijke hoeveelheden af tegen een 30% lagere prijs, waarbij de periode waarin wordt afgenomen wordt verlengd. Dus meer termijnen met lagere volumes per maand;
    3. de verkoper mag een keuze doen uit deze voorstellen of een combinatievoorstel doen.

Op deze wijze wordt de financiële pijn (min of meer) gelijk verdeeld over beide partijen. Onze klant is op dit moment nog in gesprek met de leverancier. Bij ons is bekend dat, mede door de gestelde opties én in het kader van 'laten we het samen oplossen', het gesprek de goede kant op gaat.

Loopt er bij jouw onderneming ook een dergelijke situatie? Wil je hier ook advies over of eens over sparren? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee.