Meerwerk: wel of geen recht op betaling?

Veel conflicten in het bouwrecht gaan over meerwerk dat de aannemer in rekening wil brengen en de opdrachtgever niet wil betalen. Lastig, want wie staat nou eigenlijk in zijn recht? In deze blog geven we opdrachtgevers én aannemers een aantal praktische tips om geschillen over meerwerk waar mogelijk te voorkomen.

Recht op betaling

Bij aannemers lijkt vaak -ten onrechte- de opvatting te bestaan dat ze recht hebben op bijbetaling als het werk anders (lees: met meer of duurder materiaal of meer tijd) uitgevoerd moet worden. Als het gaat om stelposten of verrekenbare hoeveelheden in de aanneemsom dan is het duidelijk: in dat geval mag er meer- en minderwerk verrekend worden. Maar als een onderdeel van het werk ‘gewoon’ in de aanneemsom zit, moet de aannemer het werk zo uitvoeren dat het wél aan de eisen van goed en deugdelijk werk voldoet. Ook als dat hem meer tijd en geld gaat kosten dan dat hij eerst had voorzien.

Als een opdrachtgever een wijziging opdraagt of als er door omstandigheden wijzigingen nodig zijn die niet zijn opgenomen in het bestek, dan is er sprake van een bestekswijziging. In dat geval heeft de aannemer wél recht op de verrekening van meerwerk.

Opdrachtgevers, pas op het volgende:

  • De aannemer moet de opdrachtgever (niet de directie) vooraf én schriftelijk waarschuwen dat de rekening duurder wordt;
  • De opdrachtgever (niet de directie) en de aannemer moeten de prijs vóór de uitvoering van het meerwerk met elkaar afspreken. Of als dat niet kan wachten, zo spoedig mogelijk;
  • Meerwerk geeft niet automatisch aanspraak op bouwtijdverlenging, alleen als het meerwerk tot vertraging op het kritieke pad ligt;
  • Meerwerk tot 10% van de aanneemsom moet binnen de overeengekomen bouwtijd gerealiseerd worden en geeft dus geen recht op bouwtijdverlenging (de zogenaamde '10%-regel')

Voor aannemers is het belangrijk om te onthouden:

  • Lees de algemene bepalingen van het bestek altijd goed door voordat jij je inschrijft op een werk. Wat staat er over aanspraak maken op meerwerk? En kan jij je daar in vinden?

Wij zien dat grotere opdrachtgevers regelmatig 'enge' bepalingen opnemen waarin ze vermelden dat niet-omschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zonder dat je als aannemer aanspraak kunt maken op bijbetaling. Is dat te risicovol voor het werk? Stel de bepaling dan ter discussie bij de opdrachtgever.

  • Zorg dat je de opdrachtgever altijd vroegtijdig waarschuwt en dat je alles (inclusief prijzen) schriftelijk vastlegt. Het vastleggen van afspraken kan in afzonderlijke mails, maar het is verstandig om het (ook) in de verslagen van de bouwvergaderingen op te nemen.

Let op: als de inkoop van materiaal duurder wordt, is dat niet verrekenbaar als meerwerk, maar mogelijk wel als kostenverhogende omstandigheid. Je leest alles over de prijsverhoging van bouwmaterialen in deze blog.

Heb je vragen of meer- en minderwerk of wil je eens sparren over jouw situatie? Neem gerust contact op met één van onze bouwrecht specialisten.