Minderwerk en de eindafrekening tussen aannemer en opdrachtgever

Vaak ontstaan er geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers over de afrekening bij meerwerk, maar ook bij minderwerk kan er verschil van mening ontstaan. Het is mijn ervaring dat aannemers en opdrachtgevers niet altijd even goed weten hoe er dan afgerekend moet worden.

Het uitgangspunt is elk geval dat de opdrachtgever bevoegd is om delen van het werk niet te laten uitvoeren, ook al stond dat wel in de overeenkomst. Heel vaak trekt de aannemer dan ‘gewoon’ de voor dat gedeelte van het werk overeengekomen prijs van de aanneemsom af, zonder Algemene kosten, risico en winst (AKW) daarover te rekenen. Maar daarmee doet hij zichzelf soms tekort.

Geen algemene voorwaarden van toepassing?

Als er geen algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt de regeling die in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. De wettelijke regeling houdt in dat bij een gedeeltelijke opzegging (“minderwerk” dus) de opdrachtgever de gehele aanneemsom moet betalen, verminderd met de feitelijke besparingen van de aannemer. Dat betekent dus dat de aannemer de AKW over het minderwerk wél mag houden.

Uniforme Administratieve Voorwaarden van toepassing?

Als de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn, gaat het iets anders. Bij de UAV wordt gekeken naar het saldo meer-en minderwerk. Als het minderwerk is op verzoek van de opdrachtgever en het minderwerk het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op 10% van het verschil. Een rekenvoorbeeld:

Minderwerk incl. staartkosten is € 100
Meerwerk incl. staartkosten is € 10
Saldo is € 90
Vergoeding voor aannemer is 10% is € 9

De gedachte is dus hetzelfde als in het Burgerlijk Wetboek: de aannemer houdt zijn AKW over het minderwerk.

Aannemers; doe hier je voordeel mee. Voor opdrachtgevers is mijn advies: wijk hiervan af in het contract. Heb je vragen over minderwerk? Of ben je benieuwd hoe je in jouw situatie tot een goede eindafrekening kunt komen? Neem gerust contact op met één van onze bouwrecht specialisten.