Schriftelijke arbeidsovereenkomst? Wat een onzin?!?

Werkgevers zullen dit vast herkennen. Werknemers die al meerdere jaren bij het bedrijf werken, maar voor wie nooit wat op papier is gezet. Of een werknemer die ooit een contract voor bepaalde tijd heeft getekend, dat inmiddels stilzwijgend is verworden tot een contract voor onbepaalde tijd.

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 in werking treedt, is het van belang dat werkgevers actie ondernemen en voor alle werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een addendum bij de loonadministratie gaan bewaren. Werk aan de winkel dus!

En waarom is deze extra administratieve handeling dan nodig?

Dit hangt samen met de hogere WW-premie die verschuldigd is voor werknemers die op flexibele basis werkzaam zijn en waarover we u al eerder hebben geïnformeerd. In dat artikel staat beschreven wanneer de lage WW-premie van toepassing is, namelijk bij

  • schriftelijke arbeidsovereenkomsten
  • voor onbepaalde tijd
  • met een vaste urenomvang.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan betaalt u een hogere WW-premie.

We hebben vele werkgevers al de tip gegeven om hier actie op te ondernemen, maar we merken dagelijks dat dit vragen oproept en dat veel werkgevers het eigenlijk maar onzin vinden.

Doe het wel !

Ondanks dat het onzin lijkt en inderdaad veel papieren rompslomp met zich mee brengt, adviseren wij werkgevers toch om die schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met alle werknemers die al jaren bij ze werken. De kosten van niet-doen zijn namelijk fors hoger.

Doe het nu !

Weliswaar heeft de Minister vorige week laten weten dat werkgevers na 1 januari a.s. nog drie maanden de tijd hebben om het in orde te maken, maar dat er wat moet gebeuren staat wel vast. Wij raden u dringend aan om het snel te regelen.

Wij helpen u graag

Wilt u weten wat u wel of niet op moet nemen in die schriftelijke arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact op met mij of met één van onze specialisten arbeidsrecht.