Sociaal ondernemen? De maatschappelijke BV komt eraan!

Voor ondernemers met een maatschappelijke missie wordt er in de toekomst een aparte rechtsvorm in het leven geroepen: de maatschappelijke BV. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) bereidt momenteel een wetsvoorstel voor waarin deze nieuwe rechtsvorm wordt geïntroduceerd.

Door de invoering van deze nieuwe rechtsvorm kunnen ondernemers kiezen voor een maatschappelijke BV met het oog op de erkenning en een betere herkenning van het maatschappelijke karakter van hun onderneming. Daarnaast wordt beoogd dat maatschappelijke ondernemers begeleid worden met vragen over wet- en regelgeving, wordt er een werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’ ingesteld waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd en heeft het kabinet aangegeven het belangrijk te vinden dat de overheid maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Om in aanmerking te komen voor de maatschappelijke BV zal de onderneming moeten voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn nog niet volledig duidelijk en worden momenteel nader uitgewerkt. Het is in ieder geval zeker dat voor het in aanmerking komen voor de maatschappelijke BV, de onderneming gekenmerkt moet zijn door een statutair vastgelegde maatschappelijke missie.

Heb je vragen over sociaal ondernemen of wil je eens nader kennismaken, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.