Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Er zijn diverse maatregelen getroffen om te voorkomen dat huurders tijdens de coronacrisis op straat komen te staan. Zo is met brancheorganisaties van verhuurders afgesproken dat er wordt gezocht naar een oplossing voor acute betalingsproblemen en worden huisuitzettingen zo veel mogelijk voorkomen.

Een maatregel die daar deze week is bijgekomen, vinden we terug in de spoedwet 'Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten'. Deze tijdelijke wet maakt het mogelijk om een huurovereenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten, tijdelijk te verlengen.

Een huurovereenkomst woonruimte die voor bepaalde tijd is gesloten kan namelijk niet voor bepaalde tijd worden verlengd. Doet men dit toch, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst vanzelf een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, met huurbescherming voor de huurder. En dat is vaak niet wat verhuurder met huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft willen afspreken.

Om tegemoet te komen aan de wensen van verhuurders en huurders in deze coronacrisis, is deze spoedwet gemaakt. Daarin staat dat verhuurders en huurders een tijdelijke verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst kunnen afspreken.

Daarmee wordt voorkomen dat huurders die een tijdelijke huurovereenkomst hebben met een einddatum na 31 maart 2020 en voor 1 juli 2020 in deze crisistijd op zoek moeten naar andere woonruimte of op straat komen te staan.

Verhuurders en huurders die een tijdelijke huurovereenkomst hebben gesloten die eindigt in de periode na 31 maart en voor 1 juli 2020, krijgen zo de mogelijkheid om de huurovereenkomst eenmalig tijdelijk te verlengen tot uiterlijk 1 september 2020.

De verhuurder heeft dezelfde mogelijkheden om de huur te beëindigen als die hij had gehad bij beëindiging van de eerste termijn en de huurder heeft de zekerheid van tijdelijk behoud van woonruimte in de huidige crisistijd.

Zijn er vragen of is er een behoefte aan hulp bij het maken van afspraken met de verhuurder of huurder voor tijdelijke verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst woonruimte? Bel ons gerust, wij helpen graag.