Statutaire bepalingen: kunt u ze mij uitleggen?

Statuten zijn organisatieregels van de rechtspersoon, ongeacht de benaming die de rechtspersoon hieraan zelf geeft. Bij het opstellen van de statutaire bepalingen wordt vaak aansluiting gezocht bij de wettelijke voorschriften. Wanneer er discussies ontstaan over de uitleg van statutaire bepalingen, kunnen partijen terugvallen op de wettelijke betekenis met de daarbij behorende wetsgeschiedenis.

Echter, bij de uitleg van statutaire bepalingen kan niet altijd aansluiting worden gezocht bij de wet. Hoe moeten statutaire bepalingen worden uitgelegd wanneer u een discussie heeft over de uitleg hiervan?

Objectiviteit is uitgangspunt

De statuten van een rechtspersoon dienen in principe naar objectieve maatstaven te worden uitgelegd.

Dit betekent dat de letterlijke tekst van de statuten doorslaggevend is.

Subjectiviteit wordt belangrijker ...?

Echter, uit de jurisprudentie blijkt dat er steeds meer ruimte ontstaat voor een subjectievere uitleg van de statutaire bepalingen.

Dit betekent dat (ook) naar de bedoelingen van partijen wordt gekeken. Niet enkel de letterlijke tekst van een statutaire bepaling is dus doorslaggevend, maar ook het beoogde doel van de partijen kan worden meegewogen.

Deze ontwikkelingen betreffende de uitleg van statuten betekenen dat de uitkomst daarvan niet altijd klip-en-klaar is.

Meer weten? Of sparren over uw statuten?

Mocht u vragen hebben over de uitleg van uw statuten of verwikkeld zijn in een discussie over statutaire bepalingen of regelingen, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op of kom eens langs op kantoor!