Stikstof en PFAS clausules ?

De problemen die er in de bouw nu zijn vanwege deze 2 stoffen zijn iedereen wel bekend. Bij lopende contracten zal dat heel vaak tot vertragingen en/of kostenverhogingen leiden. Afhankelijk van het soort contract en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV GC, AVA 2013) zal meestal wel bepaald kunnen worden wie daarvoor opdraait; de opdrachtgever of de aannemer.

Waar ik aandacht voor vraag is dat het (erg) zinvol kan zijn om bij nieuwe contracten een speciale clausule op te nemen die deze problemen adresseren.

Voor aannemers
Denk bijvoorbeeld aan het schrappen van de standaard “prijsvast clausule” en in plaats daarvan het juist opnemen van een clausule dat indien het project langer dan x maanden vertraagt, de prijzen verhoogd mogen worden, bijvoorbeeld volgens de bouwkostenindex.

Voor opdrachtgevers
Voor een opdrachtgever kan het zinvol zijn om een clausule op te nemen dat indien het project wordt vertraagd (of zelfs geen doorgang kan vinden) dat de opdracht dan kan worden beëindigd.
Bij bijna alle opdrachten heeft een opdrachtgever die bevoegdheid sowieso wel, maar meestal moet dan aan de aannemer wel zijn marge worden vergoed. Bij grotere opdrachten kan dat in de papieren gaan lopen, dus is het slim om te proberen af te spreken dat er een beperkte afkoopsom moet worden betaald.

Denk eerst goed na
Gezien de uiterst onzekere ontwikkelingen op dit gebied loont het in elk geval om hierover na te denken vóór er handtekeningen onder nieuwe contracten worden gezet.

Meer weten? Bel of mail mij.