Thuiswerken waar en wanneer je wilt. Moet kunnen, toch?

In de persconferentie van 20 januari jl. lijken de regels rondom thuiswerken toch weer iets aangescherpt te zijn: “Werk thuis, tenzij het niet anders kan”. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van het bedrijfsproces en hun werk thuis niet uit kunnen voeren, mogen naar het werk komen.

Het advies is om bestaande afspraken over naar het werk komen opnieuw tegen het licht te houden. Wat betekent dit nu eigenlijk? En wat mag je als werkgever wel of niet van je werknemers verlangen?

In onze Q&A over de coronacrisis hebben wij al een aantal vragen over thuiswerken behandeld. De antwoorden die daar zijn gegeven, zijn nog steeds accuraat. Desondanks kan het geen kwaad om bestaand beleid nog eens tegen het licht te houden. Want houd jij je als werkgever en houden jouw werknemers zich nog wel aan de regels?

De verplichting van een werkgever

Is de naleving van het opgestelde beleid mogelijk aan het verslappen? En is het, met de opkomst van nieuwe varianten van het Coronavirus, niet beter om nog meer vanuit huis te gaan werken en welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? In ieder geval is het hebben van beleid hierover van groot belang. Je bent als werkgever immers verplicht om je werknemers te beschermen voor risico’s op het werk en daaronder hoort ook de bescherming tegen het Coronavirus.

Dat het belangrijk is voor een werkgever om je werknemers een veilige werkplek aan te bieden volgt ook uit een uitspraak van de Rechtbank Limburg van vorig jaar oktober. Door de rechtbank is, kort gezegd, aangegeven dat door de werkgever onvoldoende beschermingsmaatregelen waren getroffen voor de betreffende werknemer om veilig op kantoor te kunnen werken. De werknemer behoorde tot een risicogroep en wilde niet op kantoor werken, omdat haar werkplek niet veilig zou zijn. Er waren ook geen mogelijkheden om thuis te werken. Omdat de werkgever niet aan kon tonen dat de werkplek op kantoor wel veilig was, had de werknemer terecht geweigerd om op kantoor te komen werken en moest de werkgever haar loon gewoon doorbetalen.

Dit mag je je werknemers opleggen

Juist om een veilige werkplek te kunnen garanderen als werkgever moet je daarvoor dus de nodige maatregelen treffen en kun je in dat opzicht ook bepaalde voorschriften opleggen aan je werknemers. Zo heeft de Rechtbank Utrecht bepaald dat de door de werkgever ingestelde mondkapjesplicht onder het instructierecht van de werkgever valt. De werknemer had zich daar aan te houden. Door dat niet te doen, mocht de werkgever de loonbetaling opschorten en de werknemer op non-actief stellen. Los van de vraag of hier terecht tot een opschorting van het loon is geoordeeld in plaats van tot een stopzetting van het loon, blijkt hier in ieder geval uit dat een werkgever, mits dat in redelijkheid gebeurd, dus instructie aan zijn werknemers mag geven die bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Een veilige werkplek is essentieel

Uit het bovenstaande volgt dus dat een veilige werkplek essentieel is. Dat geldt uiteraard ook voor de thuiswerkplek. Als werkgever heb je ook daarvoor een zorgplicht. Via de site van de Inspectie SZW is daar ook de nodige informatie over te vinden, zodat wij daar graag naar verwijzen.

Een thuiswerk-beleid

En hoe gaat dat straks als we wel weer ‘gewoon’ op het bedrijf mogen werken? Gaan we dat dan massaal weer doen of blijven we vasthouden aan het thuiswerken? En wat mag je dan als werkgever van jouw werknemers verlangen? Ons advies is om ook hier nu alvast over na te denken en daarvoor beleid te ontwikkelen.

Wil je daarover een keer van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.