Vanaf 1 januari 2023: minimaal energielabel C verplicht bij kantoorgebouwen

Ben jij vastgoedeigenaar en voldoet jouw kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet aan deze eis, dan mag je het gebouw niet meer als kantoor (laten) gebruiken. Uiteraard is een wet een wet niet, als er geen uitzonderingen zijn. Hieronder geven wij in een overzicht de eisen weer die vanaf 1 januari 2023 gelden.

De label C verplichting geldt niet als:

  • de gebruikersoppervlakte van de kantoorfuncties minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties minder dan 100m2 is;
  • het gaat om een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat hooguit twee jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om het energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Is er sprake van één van bovenstaande uitzonderingen, dan is een energielabel C per 1 januari 2023 niet verplicht.

Geen uitzondering van toepassing? Controleer je energielabel!

Als het pand niet onder één van deze uitzonderingen valt dan is het van belang om na te gaan welk energielabel het kantoorgebouw heeft. Dit kun je controleren via de website EP-Online.

Let op: ook voor een kantoorgebouw dat niet wordt gebruikt en dus leeg staat geldt de label C verplichting!

Het is ook mogelijk dat jouw kantoorgebouw nog geen energielabel heeft, win dan advies in bij een energieadviseur die kan nagaan welk energielabel het kantoorgebouw krijgt. Wanneer de energieadviseur verwacht dat het kantoorgebouw niet voldoet aan de minimale eisen van energielabel C, dan is het noodzakelijk om maatregelen te nemen zodat het kantoorgebouw alsnog voldoet. Met het oog op de te verwachte energielabel A verplichting vanaf 2030 is het daarnaast goed om je hierover te laten adviseren en mogelijke toekomstige kosten te besparen.

Verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder

Als verhuurder ben je verantwoordelijk om op tijd aan deze verplichting te voldoen. De huurder zal, afhankelijk van het huurcontract, medewerking moeten verlenen. We raden je aan om op tijd advies in te winnen. Voordat je het weet is het 1 januari 2023 en voldoe je niet aan de label C verplichting. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je het kantoorgebouw moet sluiten.

Win tijdig advies in en voorkom sluiting

Voldoet jouw kantoorgebouw niet aan energielabel C en heb je ondersteuning nodig in dit traject? Wij adviseren je graag tijdig over de te nemen stappen. Neem gerust contact op één van onze huurspecialisten.