Wat te doen bij een arbeidsgeschil?

Het arbeidsrecht is een veel omvattend rechtsgebied dat regelmatig aan verandering onderhevig is. Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Hierin staan onder meer nieuwe regels over ontslag, de transitievergoeding, ww-premies en payroll-werknemers en kunnen je duidelijkheid geven bij arbeidsgeschillen.

Regels over hoe om te gaan met bepaalde zaken staan niet alleen opgeschreven in de wet, maar worden ook gevormd door de rechters die uitspraken doen. Mede hierdoor zijn de regels constant aan verandering onderhevig, waardoor het lastig kan zijn om als werkgever alle veranderingen bij te houden.

Een arbeidsgeschil is vervelend en kan vele oorzaken hebben. Veel arbeidsconflicten hebben op de een of andere manier een relatie tot een dreigend ontslag.

Als je dan te maken krijgt met een arbeidsgeschil kan het raadzaam zijn om een arbeidsgeschil advocaat in te schakelen, je komt dan vaak uit bij een arbeidsrecht advocaat. Vooral omdat er bij arbeidsgeschillen een aantal momenten cruciaal is voor het verdere verloop. Dit is onder andere het geval bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst, bij het gesprek met de medewerker, bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst of bij het overgaan tot een ontslag op staande voet. Een in arbeidsgeschillen gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat denkt me je mee en stippelt samen met jou de beste strategie uit om te komen tot de door jou gewenste oplossing.

Adviseren of procederen?
Een advocaat wordt al snel geassocieerd met het voeren van procedures. Deze associatie is onterecht; in het arbeidsrecht hoeft er lang niet altijd geprocedeerd te worden. Veel arbeidsgeschillen worden opgelost, zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Dat heeft zelfs onze sterke voorkeur. Juist als er nog geen conflict is, maar deze wel dreigt te ontstaan, is het verstandig om alvast contact op te nemen met een advocaat. Het is namelijk belangrijk om samen op tijd de strategie te bepalen en de juiste stappen te zetten. Dit zorgt ervoor dat geschillen voorkomen kunnen worden, in plaats van dat deze geschillen daarna opgelost moeten worden.

In gevallen waarin werkgever en werknemer met elkaar verder willen, bijvoorbeeld bij een conflict over de re-integratie van een zieke medewerker, kan het raadzaam zijn om een mediator in te schakelen.

Het kan ook zo zijn dat je als werkgever liever afscheid zou willen nemen van een werknemer. Afhankelijk van de ontslaggrond moet je hiervoor toestemming vragen bij het UWV of de kantonrechter. Het is ook mogelijk om de onderhandelingen te openen en zodoende gezamenlijk tot een oplossing te komen. De afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd). Hierdoor kan een procedure bij het UWV of bij de kantonrechter voorkomen worden. Als één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt dan zijn deze afspraken ook een afdwingbaar bij de rechtbank.

Als het duidelijk is dat de standpunten van partijen te ver uit elkaar liggen en de onderhandelingen om te komen tot een vaststellingsovereenkomst mislukken, dan kan er een ontslagaanvraag worden ingediend. Hierbij is een goede voorbereiding van cruciaal belang. Een arbeidsrecht advocaat kan je adviseren welke stukken nodig zijn en jou bijstaan tijdens de procedure.

Naast ontslag zijn er nog veel meer onderwerpen die door de regels van het arbeidsrecht worden beheerst, zoals de vraag wanneer er een loondoorbetalingsverplichting geldt, wat de hoogte van de ontslagvergoeding is, hoe het zit met pensioenen, wat gebeurt er met jouw werknemers bij een overname en hoe je jouw werknemer moet re-integreren tijdens ziekte. Dit zijn stuk voor stuk potentiële bronnen voor een arbeidsgeschil.

Onze arbeidsrecht advocaten kunnen je adviseren over al deze onderwerpen en je bijstaan in procedures als het niet lukt om er met de werknemer zelf uit te komen. Wij helpen graag.