Werken waar je wilt: het nieuwe normaal?

Door de coronacrisis werken meer mensen thuis. Ongeveer 48% van de werknemers verwacht na de coronacrisis vaker te gaan thuiswerken dan dat ze deden vóór de crisis. Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ heeft als doel tegemoet te komen aan deze groeiende behoefte van werknemers om thuis te werken. Maar wat betekent dit wetsvoorstel voor jou als werkgever?

Huidige situatie: Wet flexibel werken

Op grond van de Wet flexibel werken kan de werknemer aan de werkgever verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd. Als werknemer moet je het verzoek om aanpassing tenminste twee maanden voor de boogde ingangsdatum schriftelijk indienen bij de werkgever. Werkgever en werknemer hebben vervolgens overleg over het verzoek. De werkgever keurt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd goed, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Voor aanpassing van de arbeidsplaats geldt dat de werkgever het verzoek van de werknemer overweegt en vervolgens overlegt met de werknemer als het verzoek wordt afgewezen.

Onder de huidige wetgeving is het dus een stuk makkelijker voor de werkgever om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen dan om een aanpassing van de arbeidsduur en werktijd te weigeren.

Wetsvoorstel: Wet werken waar je wilt

De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel menen dat er na de coronacrisis een nieuwe standaard zal zijn met betrekking tot het thuiswerken. Het wetsvoorstel heeft als doel de werknemer meer vrijheid te geven om zelf de balans te bepalen tussen werken op locatie en thuiswerken.

Het wetsvoorstel regelt dat een werkgever een verzoek van een werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats goedkeurt voor zover zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen niet verzetten. Met het voorstel willen de initiatiefnemers de aanpassing van de arbeidsplaats gelijktrekken met de regeling omtrent arbeidsduur en werktijd.

De titel van het wetsvoorstel geeft wel enigszins een vertekend beeld. Deze doet vermoeden dat de werknemer geheel vrij is om de arbeidsplaats te bepalen, terwijl het voorstel voor het wijzigen van de wettelijke regels zich beperkt tot het woonadres van de werknemer of een andere plek van waaruit de werknemer al werkt:

‘De werkgever willigt het verzoek van de werknemer in in geval het betreft een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats, voor zover zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen niet verzetten en de gewenste arbeidsplaats het, binnen het grondgebied van de Europese Unie gelegen, woonadres van de werknemer is of een voor de arbeid passende arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk ten behoeve van de werkgever werkzaamheden worden verricht.’

En nu?

Het wetsvoorstel dat op dit moment op de plank ligt, zorgt er dus vooral voor dat het voor jouw werknemers makkelijker wordt om thuis te werken.

UPDATE 28 december 2022: Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd voordat deze in werking kan treden. Op dit moment doet de Eerste Kamer voorbereidend onderzoek voor de behandeling. Zodra er ontwikkelingen zijn, delen we dit op onze website.

Heb je op dit moment vragen over de Wet flexibel werken of het wetsvoorstel Werken waar je wilt? Neem gerust contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten. Zij beantwoorden je vragen graag.