Buisman Warehousing

ANDRE BUISMAN, DIRECTEUR-EIGENAAR

“Buisman Warehousing verzorgt de op- en overslag en het verpakken, blenden en transporteren van poedervormige voedingsmiddelen. Daarbij kun je denken aan onder andere melkpoeder en babyvoeding. Sinds eind jaren tachtig is Dommerholt Advocaten onze juridische sparringpartner. Destijds was een vracht die wij hadden geladen nat geworden. Dankzij de juridische ondersteuning van Dommerholt Advocaten, in die tijd nog Dommerholt en Van Dijk genaamd, bewezen we dat niet Buisman Warehousing, maar de schipper aansprakelijk was.

Nog steeds staat Dommerholt Advocaten ons bij in juridische kwesties. Allerlei situaties die betrekking hebben op de bedrijfsvoering doen zich voor. Van claims tot fusiebesprekingen en van arbeidsrechtelijke kwesties tot en met financieringsvraagstukken.

HP van der Veen is binnen Dommerholt Advocaten al ruim vijftien jaar onze vaste advocaat. Hij kent ons bedrijf van haver tot gort en wij kennen zijn werkwijze en visie. Aan een paar woorden hebben we genoeg. Bovendien is hij snel bereikbaar, als het nodig is zelfs in zijn vrije tijd. Het geeft ons een prettig gevoel dat we een juridisch adviseur hebben op wie we altijd en overal een beroep kunnen doen.

En wat we vooral waarderen, is de realistische kijk die Dommerholt Advocaten toepast. Ze durven het bijvoorbeeld te zeggen als het niet verstandig is om een procedure door te zetten. Daaruit blijkt maar weer dat dit kantoor niet uit is op zoveel mogelijk uren schrijven, maar op een langdurige relatie.”

Voor meer informatie over Buisman Warehousing: http://www.buismanwarehousing.com/