Privacyverklaring

Dommerholt Advocaten gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Welke doeleinden dit kunnen zijn, leest u verderop in deze privacyverklaring. Bij het verlenen van juridische diensten verwerken wij die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Het kan per dienst verschillen welke persoonsgegevens wij nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een naam, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, maar ook om financiële gegevens, gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens.

U kunt uw persoonsgegevens opgeven via uw contactpersoon en via de website als u zich aanmeldt voor een evenement of voor een nieuwsbrief. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u onze website bezoekt.

Doeleinden

Dommerholt Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Dommerholt Advocaten niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.

Dommerholt Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Juridische dienstverlening;
  • De inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
  • Online dienstverlening;
  • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
  • Evaluatie van evenementen en dienstverlening;
  • Uitvoeren van sollicitatieprocedures;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging

Dommerholt Advocaten beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast kan Dommerholt Advocaten gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser. Voor ons gehele cookiebeleid klikt u hier.

Andere websites

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Dommerholt Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken: Twitter en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen privacyverklaring

Dommerholt Advocaten kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Termijn

Dommerholt Advocaten bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

Uw rechten en vragen

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@dommerholt.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Dommerholt Advocaten een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: de naamloze vennootschap Dommerholt Advocaten N.V. (KvK-nummer 05081795) gevestigd te Zwolle aan het adres Govert Flinckstraat 1, 8021 ET Zwolle.