Tarieven

Open en transparant

Dommerholt Advocaten hecht veel waarde aan transparantie. Als juridisch partner willen wij onze klanten voorafgaand aan de samenwerking inzicht geven in onze tarieven en eventuele bijkomende zaken. Dat voorkomt vragen vooraf en discussies achteraf. En, belangrijker nog, je weet waar je aan toe bent en kunt in veel gevallen de kosten vooraf budgetteren. Bij ons staat de klantrelatie voorop en daar willen wij graag in investeren. Daarom brengen wij nooit kosten in rekening voor een kennismakingsgesprek of voor een jaarlijks relatie onderhoud – en evaluatiegesprek.

Wijze van berekening

Dommerholt Advocaten berekent de advocaatkosten op basis van de aan jouw dossier bestede tijd. Wij brengen alleen tijd in rekening die we effectief aan jouw zaak hebben besteed. Deze bestede tijd wordt nauwgezet bijgehouden en aan jou verantwoord in een urenspecificatie bij een declaratie. Zo zie je dat wij altijd maximaal effectief met jouw tijd en kosten omgaan.

Uurtarief advocaten

Het gehanteerde tarief is afhankelijk van factoren als de complexiteit van de zaak, het rechtsgebied en de senioriteit van de advocaat. Bij de intake of in het kennismakingsgesprek wordt het voor jouw zaak te rekenen tarief met je besproken en maken we wanneer mogelijk een inschatting van de benodigde tijd om de zaak goed en naar jouw wensen te kunnen behandelen. Over het gedeclareerde uurtarief worden voor de administratieve werkzaamheden en de ondersteuning van ons secretariaat 6 procent kantoorkosten in rekening gebracht.

Maatwerk op basis van vaste prijs

Als de opdracht zich daartoe leent, spreken wij soms een vaste prijs af. In een persoonlijk gesprek schetsen we graag de mogelijkheden.

Verschotten

Naast de kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan de werkzaamheden, kunnen er verschotten aan jou worden doorberekend. Dat zijn de kosten die wij voor jouw dossier aan derden betalen, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, notariskosten et cetera. Over deze kosten berekenen wij geen extra opslag.

Identificatieplicht

Op grond van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiëren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht onze cliënten te identificeren voordat wij met onze werkzaamheden starten. Wij vragen je dan ook om bij jouw eerste bezoek aan ons kantoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.