2022: een frisse digitale juridische start!

Lijkt het je niet heerlijk om óók de digitale kant van jouw onderneming juridisch helemaal onder controle te hebben?

Kan jij onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heb jij deze 10 tips niet meer nodig! Toch een twijfel of een voorzichtige ‘nee’? Doe je voordeel met de tips!

  • Heb je jouw intellectuele eigendomsrechten binnen jouw onderneming beschermd?
  • Verwerk en deel je persoonsgegevens buiten Europa volgens de daarvoor geldende regels?
  • Zijn alle IT-contracten op orde?
  • Weet je precies wat je moet doen op het moment dat er onterechte negatieve recensies over je onderneming op het internet circuleren?

In dit artikel krijg je 10 tips waarmee je het nieuwe jaar ‘digitaal juridisch proof’ kunt beginnen.

TIP 1 | Stel je intellectuele eigendomsrechten veilig!

Zorg ervoor dat je je intellectuele eigendomsrechten veiligstelt. Intellectuele eigendomsrechten (ook IE genoemd) zijn bijvoorbeeld een handelsnaam, merk, octrooi en auteursrecht. Sommige intellectuele eigendomsrechten ontstaan automatisch, zoals een auteursrecht of een recht op een handelsnaam. Soms moet je juist een extra handeling verrichten om voor bescherming van de IE te zorgen, bijvoorbeeld door een merk of een octrooi te registreren. Het beschermen van je intellectueel eigendomsrecht is niet alleen voor je huidige bedrijfsvoering zinvol, maar zeker ook bij eventuele verkoop van je bedrijf.

TIP 2 | Zorg voor een deugdelijke juridische organisatiestructuur

Heb je alle waardevolle activa ondergebracht in een onderneming of heb je bijvoorbeeld meerdere bv’s? In veel gevallen is het aan te raden om een aparte bv op te richten en daarin de intellectuele eigendomsrechten van je onderneming te zetten.

TIP 3 | Documenteer vanaf het moment van IE-creatie t/m eventuele overdracht!

Zorg voor goede juridische documentatie op het moment dat je intellectuele eigendomsrechten gaat creëren, in gebruik gaat geven (licentie) of gaat overdragen aan anderen. Denk hier bijvoorbeeld aan bij het ontwikkelen van een website of specifieke software.

Als je gaat samenwerken met andere partijen, dan bestaat de kans dat de IE die ontstaat aan alle partijen toekomt (een gemeenschap). Dit zorgt voor praktische probleem: wie is immers nu rechthebbende en mag de IE gebruiken? Het is dus zinvol om de afspraken over de IE vooraf vast te leggen in een overeenkomst. Datzelfde geldt als je een gebruiksrecht/licentie wilt geven aan een derde partij, die gebruik wil maken van jouw intellectuele eigendomsrechten. Als je besluit de IE over te dragen, dan schrijft de wet in veel gevallen voor dat dit via een akte (overeenkomst) moet.

TIP 4 | Maakt een derde inbreuk op jouw IE? Handel altijd direct!

Zorg ervoor dat je meteen acteert op het moment dat een derde inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten. Als een derde met jouw naam, merk of auteursrecht aan de haal gaat, is het zaak om daar meteen werk van te maken. Het kan namelijk zomaar zijn dat potentiële klanten contact opnemen met deze inbreukmaker in plaats van dat de klanten bij jou komen. Als je een juridische procedure start en je wordt in het gelijk gesteld, dan wordt de inbreukmaker in de regel bovendien veroordeeld om de gemaakte advocaatkosten volledig te betalen.

TIP 5 | Bescherm je bedrijfsgeheimen

Zorg ervoor dat je je bedrijfsgeheimen goed beschermt. Sinds 2018 bestaat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). Deze wet bepaalt wanneer sprake is van een bedrijfsgeheim en op welke wijze jij je bedrijfsgeheim kunt beschermen. Door een juiste toepassing van de Wbb kan je als ondernemer voorkomen dat de concurrent met jouw bedrijfsgeheimen aan de haal gaat.

TIP 6 | Verwerk persoonsgegevens op een correcte juridische wijze

Zorg ervoor dat je een juiste juridische basis hebt om persoonsgegevens te verwerken. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het nog belangrijker dat je de privacy binnen je onderneming op orde hebt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelt forse boetes uit op het moment dat je de AVG overtreedt. Daarom is het belangrijk om na te gaan welke persoonsgegevens je verwerkt en met welke partijen je deze persoonsgegevens deelt. Het is bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om persoonsgegevens te delen buiten Europa, zoals bijvoorbeeld met de Verenigde Staten.

Lees ook ons blog over hoe jij aan de privacywet kunt voldoen >

TIP 7 | Registreer en meldt datalekken

Zorg ervoor dat je datalekken registreert en zo nodig meldt. Als de persoonsgegevens binnen je bedrijf per ongeluk of met opzet in de verkeerde handen komen, dan ben jij op grond van de AVG verplicht om dit ‘datalek’ op te nemen in een intern register. In sommige gevallen is het verplicht om een datalek te melden aan de AP en aan de betrokkene op wie de persoonsgegevens en het datalek betrekken hebben. Zorg dat je je in zo’n situatie altijd laat bijstaan/adviseren door een privacyrecht specialist.

TIP 8 | Sluit verwerkersovereenkomsten met derde partijen

Op het moment dat je een derde inschakelt die in jouw opdracht persoonsgegevens verwerkt, ben je volgens de AVG verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten met deze derde. Denk bijvoorbeeld aan een cloudprovider, de salarisadministrateur of een andere IT-dienstverlener.

TIP 9 | Zorg dat alle IT-overeenkomsten op orde zijn en check ze jaarlijks!

Als je IT-diensten inkoopt of verkoopt dan krijg je te maken met een groot boekwerk aan voorwaarden. IT-contracten bestaan vaak uit de hoofdovereenkomst, algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst, Service Level Agreement (SLA), etc. Het is raadzaam om deze overeenkomsten vooraf juridisch te laten toetsen.

TIP 10 | Reageer op óf verwijder onterechte negatieve recensies

Tegenwoordig worden veel recensies op het internet geplaatst over de dienstverlening van ondernemingen. Soms zijn die recensies onjuist en wordt er een verkeerd beeld over je onderneming geschetst. En in sommige gevallen is de inzender van de recensie anoniem waardoor rechtstreeks contact opnemen al onmogelijk wordt. Het is raadzaam om met je communicatie-afdeling/adviseur te overleggen of in eerste instantie een reactie raadzaam is. Als de afbreuk zodanig is, is verwijderen soms de enige en beste optie.

Ondanks dat dat niet bij iedere ondernemer bekend is, zijn er zeker juridische mogelijkheden om negatieve recensies op diverse sociale media (bijvoorbeeld op Google of Facebook) te verwijderen en om de gegevens van de ‘anonieme’ inzender te achterhalen.

Een juridisch sparringpartner kan ik veel van bovengenoemde situaties raadzaam zijn. Onze ondernemingsrecht, IT-recht en/of privacyrecht specialisten denken graag met je mee!