Het Calimero effect bij het accepteren van algemene voorwaarden

Regelmatig constateren wij in onze praktijk dat onze cliënten, of het nu bedrijven zijn die specialistische diensten verlenen of bedrijven die zich (ook) bezighouden met de in- en verkoop van zaken, de aan hen gepresenteerde algemene voorwaarden van (vaak grotere) contractspartijen zoals leveranciers of klanten, zonder slag of stoot accepteren. Daarbij gaan ze er vaak vanuit dat het toch “slikken of stikken” is. Als ze de algemene voorwaarden niet accepteren, verwachten ze bijvoorbeeld de opdracht kwijt te raken, terwijl juist die opdracht voor hen van essentieel belang is. Bovendien willen ze de commerciële relatie niet verstoren door te gaan onderhandelen over de algemene voorwaarden.

Wij wijzen onze cliënten er juist op dat zij, geheel los van de omvang van hun onderneming, professionele partijen op de markt zijn die vanwege hun specialisme, deskundigheid, ervaring, klantenkring en/of netwerk zeer interessant zijn voor hun contractspartijen. Zoals onze cliënten graag zaken willen blijven doen, willen hun contractspartners dat vaak ook. Het is dus helemaal niet zo gek om (delen van) de algemene voorwaarden van de betreffende contractspartijen vooraf inhoudelijk door te (laten) nemen en te (laten) beoordelen of deze voor de te sluiten transactie acceptabel zijn. Sterker nog, het komt juist professioneel over.

Wij adviseren onze cliënten dan ook graag over de aan hen voorgelegde algemene voorwaarden voordat zij de overeenkomst met (grotere) contractspartijen aangaan. Ook bij de beoordeling van deze algemene voorwaarden en de onderhandelingen daarover kunnen wij hen van dienst zijn. Eén en ander zorgt vaak voor een evenwichtiger contract dan in eerste instantie aan onze cliënten is gepresenteerd. Dit alles uiteraard met oog voor een gezonde verhouding tussen commerciële haalbaarheid en juridische waterdichtheid.

Kortom, heeft u te maken met een contractspartij die u zijn algemene voorwaarden wil opleggen, kom dan eerst bij ons langs voor advies. U zult dan zien dat het Calimero effect voorkomen kan worden en dat ook grotere partijen vaak bereid zijn om geheel of gedeeltelijk in te stemmen met uw aanpassingen. Simpelweg omdat zij u óók nodig hebben.

Wilt u hier meer over weten? Bel dan met een van onze ondernemingsrechtspecialisten via 085-0703485.