Coronaschulden: weg ermee!

Alhoewel de coronaperiode verleden tijd lijkt, ervaren veel ondernemers dagelijks nog de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Veel opgelopen schulden kunnen niet (meer) worden voldaan, het toekomstperspectief is alles behalve rooskleurig of de markt waarin jij je begeeft is zodanig veranderd dat ondernemen onmogelijk is geworden.

Het is dan ook niet zo gek dat ons regelmatig de vraag wordt gesteld of een onderneming (al dan niet ter voorkoming van een faillissement) geherstructureerd kan worden. In deze blog neem ik je mee in vier mogelijkheden om jouw schulden te herstructureren.

Schuldeisersakkoord

Een eerste mogelijkheid om schulden te herstructureren, is het bereiken van een akkoord met jouw schuldeisers over bijvoorbeeld de hoogte en/of de termijn van de te betalen schuld. Het doen van een dergelijke aanbod aan jouw schuldeisers is erg laagdrempelig, waarbij veel ruimte bestaat voor onderhandelingen en maatwerk.

Herfinancieren

Een tweede mogelijkheid om de schulden te herstructureren is het herfinancieren hiervan. Dit klinkt misschien gek, maar dit kan op langere termijn een goede uitkomst hebben. Ik zal dit uitleggen: sommige betalingstermijnen zijn erg kort, waardoor het voor jou als ondernemer niet mogelijk is deze tijdig te voldoen. De schulden lopen hierdoor alleen maar op. Een herfinanciering van die schulden kan ervoor zorgen dat je op korte termijn je schulden kunt voldoen, waarna je op langere termijn gaat werken aan het terugbetalen van de herfinanciering. Let wel op dat van uitstel geen afstel komt, dus deze mogelijkheid bestaat alleen als je als ondernemer op langere termijn wel licht aan het eind van de tunnel ziet.

Surseance van betaling

Een derde mogelijkheid is het aanvragen van een surseance van betaling. Het doel van de surseance van betaling is het voorkomen dat, een onderneming die last heeft van betalingsproblemen, failliet wordt verklaard. De surseance dient als een overbrugging voor een tijdelijk liquiditeitsprobleem. De rechtbank benoemt een bewindvoerder die tijdens de surseance de belangen van de schuldeisers behartigt. Tijdens de surseance kunnen ‘concurrente’ schuldeisers geen betaling van hun vordering afdwingen. Andere schuldeisers kunnen wel blijven incasseren. Wil je hierover meer weten? Lees dan hier verder.

WHOA

Een vierde mogelijkheid voor het herstructureren van je schulden is de zogenaamde WHOA-procedure. De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) regelt de mogelijkheden voor het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers, om een faillissement te voorkomen. Het is een gerechtelijke procedure waarbij gekozen kan worden voor het herstructureren van een onderneming (een herstructureringsakkoord) of het liquideren van een onderneming (een liquidatieakkoord). Daarbij worden schuldeisers per ‘klasse’ ingedeeld. Wanneer één ‘klasse’ instemt met het akkoord, geldt dit voor alle andere schuldeisers. Nieuwsgierig? Op deze pagina vertellen we je wat de WHOA inhoudt.

Samen verder sparren?

Bovenstaande mogelijkheden zijn slechts algemene mogelijkheden, want het herstructureren van schulden of een onderneming blijft maatwerk. Loop jij als ondernemer tegen (oplopende) schulden aan, loopt jouw betaalachterstand alleen maar op of wil je gewoon eens sparren over jouw financiële situatie? Neem dan gerust contact op met onze specialisten.