Coronavirus | Is een faillissement nog wel te voorkomen?

Dat de sluiting van alle horecabedrijven en veel andere bedrijven en instellingen direct financiële gevolgen heeft is evident. De verwachting is dan ook dat in 2020 veel bedrijven zullen failleren. Kan je een faillissement, in deze situatie, nog voorkomen?

Hulp van de overheid
De Nederlandse overheid heeft gisteren een pakket aangekondigd om bedrijven die als gevolg van het coronavirus in financiële nood komen te helpen. Naast de eerder al genoemde BMKB-regeling, heeft de overheid gisteren een pakket aangekondigd om onder andere waar mogelijk faillissementen te voorkomen.

Kan een faillissement voorkomen worden?
Door het coronavirus zal er meer begrip zijn voor het feit dat getroffen ondernemingen hun schulden niet meer zo snel kunnen betalen als voorheen. Als, ondanks de maatregelen en tegemoetkomingen vanuit de overheid, de financiële problemen zich zo opstapelen dat een faillissement onafwendbaar lijkt, valt er dan nog wat te doen?

Als volledige betaling niet mogelijk is, kan de ondernemer in kwestie proberen een faillissement te voorkomen door een betalingsregeling met zijn schuldeisers aan te gaan of een zogenaamd buitengerechtelijk akkoord te bewerkstelligen. Daar heb je dan wel de medewerking van al je schuldeisers voor nodig.

De WHOA: zeker nu meer dan nodig?
Er is wetgeving in de maak, waarbij buitengerechtelijk een zogenaamd dwangakkoord bereikt kan worden. Een dergelijk akkoord geldt ook voor schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd, indien het akkoord wordt bekrachtigd door de rechtbank. Deze nieuwe wet, Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), ligt nu bij de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer het in werking zal treden, maar een groot aantal insolventiespecialisten heeft een brief gestuurd naar de regering met het dringende verzoek de WHOA zo snel mogelijk in te voeren. Met een snelle invoering van de WHOA kunnen veel faillissementen alsnog voorkomen worden. Zolang de WHOA nog geen geldend recht is, moet de schuldenaar het doen met de medewerking van al zijn schuldeisers.

Update januari 2021: de WHOA is in werking getreden. Lees ook deze blog: Stappenplan WHOA-procedure | Dommerholt Advocaten.

Hoe vraag je toch een faillissement aan als dit onvermijdelijk is?
Een ondernemer (schuldenaar) kan zijn eigen faillissement aanvragen via de site van de rechtspraak. Voor een dergelijke aanvraag is geen advocaat nodig en zijn ook geen griffierechten verschuldigd. Indien je als schuldeiser het faillissement van jouw schuldenaar wilt aanvragen, heb je wel een advocaat nodig. Die dient een verzoekschrift tot faillietverklaring in bij de rechtbank.

Maar de rechtbanken zijn toch gesloten in verband met het coronavirus?
De rechtbank blijft actief voor spoedeisende rechtsgebieden. Daartoe behoren ook de faillissementszaken. Faillissementszittingen worden ondanks het coronavirus nog wel op de rechtbank gehouden, mits er sprake is van discussie of een schuldenaar inderdaad failliet moet. Als er sprake is van een eigen aangifte of als de schuldenaar zich niet verzet tegen een faillissementsaanvraag, zal het verzoek pro forma, dus zonder zitting, worden afgehandeld.

En wat gebeurt er als het faillissement is uitgesproken?
De curator zal de financiële situatie van de schuldenaar inventariseren en alle activa verkopen ten behoeve van alle schuldeisers. Per situatie wordt bekeken of persoonlijk contact tussen curator en de schuldenaar nodig of gewenst is. Hoe een en ander in de praktijk zal verlopen, moeten we zeker in deze tijd afwachten. Feit zal zijn dat alle bij het faillissement betrokken partijen goed met elkaar moeten overleggen over de feitelijke aanpak, zonder het risico op verspreiding van het coronavirus.