Help! Ongewenst gedrag!

Het jaar 2022 stond in het teken van onthullingen over grensoverschrijdend gedrag. Wat is gebeurd bij The Voice en DWDD hebben voor veel mensen de ogen geopend: niet alles is normaal en hoef je als medewerker te accepteren. Dat wisten we natuurlijk allang. Of toch niet? Werkgevers zijn gewaarschuwd….

We merken dat de vele nieuwsberichten over grensoverschrijdend gedrag ervoor heeft gezorgd dat medewerkers zich vrijer voelen om te melden. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar ben je daar als werkgever wel op voorbereid? Een paar tips om je daarbij te helpen.

Tip 1 | Ga in gesprek met je medewerkers

Wat in je organisatie gewenst is en wat niet, wordt voor een deel bepaald door cultuur. Natuurlijk kan je je gedrag voorstellen dat voor iedereen als ongewenst wordt beschouwd: seksueel getinte aanrakingen, opmerkingen of appberichten zijn al gauw uit den boze. Maar wat nu als die wel gewenst zijn? Sta je dat dan in jouw organisatie toe?

En hoe om te gaan met denigrerende grappen? Of managers die vanuit hun hiërarchische positie onderschikten ‘klein’ proberen te houden? We merken dat het helpt als je daarover als organisatie of in teamverband het gesprek aangaat. Dan pas kan je als werkgever proeven hoe je medewerkers bepaald gedrag beleven. Je voorkomt dat je een blinde vlek hebt ontwikkeld waarmee de problematiek kan gaan smeulen en straks als een veenbrand tot ontwikkeling komt.

Tip 2 | Beschrijf wat je binnen je organisatie gewenst vindt en wat niet

Als je in gesprekken een beeld hebt gekregen van de cultuur die in je organisatie wordt beleefd is het ook belangrijk die cultuur te beschrijven. Maak expliciet wat wel en wat niet gewenst is. Soms is dat een open deur (weer die grensoverschrijdende seksueel getinte grappen) maar het kan net zo goed zijn dat je het niet door had. Die arm om iemand heen om te troosten lijkt logisch, maar is dat lang niet altijd. Beschrijf hoe je daar als organisatie naar kijkt. En vooral: praat ook daar weer over! Herkennen je mensen die beschrijving?

Tip 3 | Maak procedureafspraken

Bij helderheid over wat wel en niet gewenst is hoort ook dat helder is wat iemand kan doen als hij of zij wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Dus welke stappen kan een medewerker zetten (zie ook tip 4!) en welke stappen zet je als werkgever als er een melding komt? Let op! Een klokkenluidersprocedure geeft hiervoor niet de juiste antwoorden!

Tip 4 | Zorg voor een open lijn richting de vertrouwenspersoon

Heel belangrijk: zorg dat iedereen weet bij wie hij of zij terecht kan voor een luisterend oor en een advies over wat te doen. Daarvoor is de vertrouwenspersoon onontbeerlijk. Zorg dat iedereen de weg naar de vertrouwenspersoon weet te vinden én dat anonimiteit gewaarborgd is. Alleen dan kan de vertrouwenspersoon de meerwaarde bieden die echt nodig is.

Natuurlijk zijn deze tips niet uitputtend en zaligmakend. Ook als je deze opvolgt kan je nog voor vervelende situaties komen te staan. Maar het helpt wel om áls dat gebeurt, te weten wat je kunt of moet doen. En schakelen met een arbeidsrechtjurist kan soms prettig zijn. Onze collega's staan altijd voor je klaar.