Het starten van een incassotraject

De factuur is een van de meest uitgewisselde documenten in het handelsverkeer. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Wanneer je tevergeefs meerdere herinneringsbrieven aan de schuldenaar hebt verstuurd, kun je de vordering uit handen geven.

Een incasso-advocaat kan bijvoorbeeld een incassotraject starten, bij velen ook wel bekend als de incassoprocedure. In deze blog lees je hoe een incassoprocedure starten precies werkt en loopt.

Het incassotraject begint meestal met een sommatiebrief: de ingebrekestelling. De schuldenaar wordt in de brief nog één keer in de gelegenheid gesteld om zijn factuur – met wettelijke of contractuele rente en kosten – te voldoen. Het is afhankelijk van welk soort overeenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeiser tot stand is gekomen of de verschuldigde ‘gewone’ wettelijke rente of de wettelijke handelsrente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend. Volgens de wet kan er echter bij een particuliere klant alleen aanspraak worden gemaakt op incassokosten als er een kosteloze aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen is verzonden. Mocht de schuldenaar na deze sommatiebrief nog steeds niet zijn factuur voldoen, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Dagvaarding

Allereerst kan een procedure worden gestart door een opgestelde dagvaarding te laten uitbrengen door een deurwaarder. Deze procedure kan een gewone rechtszaak zijn, een bodemprocedure, of een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Een incasso kort geding heeft enkel een kans van slagen als de kwestie niet te gecompliceerd is.

Faillissementsaanvraag

Daarnaast wordt de faillissementsaanvraag in de praktijk als een pressiemiddel gebruikt. De schuldenaar zal meestal alles op alles zetten om de schuld terug te betalen om zo een faillissement te voorkomen. Op deze wijze is de faillissementsaanvraag een belangrijk middel, aangezien de schuldeiser de schuldenaar hiermee tot betaling kan ‘dwingen’. Daarnaast hebben de kosten van de aanvraag waarop het faillissement wordt uitgesproken voorrang, terwijl de proceskosten van een vordering tot betaling dit niet hebben. Indien op de faillissementsaanvraag een betaling volgt, dan wordt de aanvraag door de schuldeiser ingetrokken. De intrekking kan geschieden zolang de rechtbank haar vonnis niet heeft uitgesproken.

Het leggen van beslag

Tot slot is het mogelijk om rechtsmaatregelen door een advocaat te laten treffen om te voorkomen dat je later geen verhaal meer kan halen, namelijk het leggen van beslag. Deze rechtsmaatregel wordt vaak niet alleen gebruikt als middel om zekerheid te krijgen, maar ook als drukmiddel. Nadat de rechtbank toestemming heeft gegeven kan er beslag worden gelegd op alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Hierbij kan worden gedacht aan onroerend goed, banksaldo, inventaris en/of een auto. Om verdere problemen te voorkomen, wordt door de schuldenaar vaak gekozen om de schuldeiser te betalen.