Hoe ver reikt de verzekeringsplicht van een werkgever bij deelname aan het verkeer?

De meeste werkgevers kennen hem wel: de WEGAM-verzekering waarmee je de gevolgen van een verkeersongeval van je eigen werknemers (die voor jou en in het kader van hun werkzaamheden onderweg zijn) verzekert.

In de loop der jaren is die verzekeringsplicht door de Hoge Raad afgebakend: de verzekeringsplicht gaat niet over ‘zuiver’ woon-werk-verkeer. En bij een ongeval van een werknemer die als fietser of voetganger onderweg is, geldt dat de verzekeringsplicht beperkt is tot werknemers die: (i) als fietser of voetganger schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij één of meer voertuigen zijn betrokken; en (ii) als fietsers schade lijden als gevolg van een eenzijdig ongeval.

De verzekeringsplicht en zzp'ers

Een door een werkgever ingehuurde zzp’er heeft inmiddels, op grond van de wet en van de rechtspraak, op een aantal vlakken dezelfde bescherming gekregen als werknemers ‘op de loonlijst’ als het gaat om de zorgplichten van de opdrachtgever voor de veiligheid van de zzp’er op de werkplek (dit ziet dus op de ‘klassieke’ arbeidsongevallen). Maar geldt diezelfde bescherming nu ook voor de verzekeringsplicht in het verkeer?

Enige tijd geleden boog het Hof Arnhem-Leeuwarden zich over de vraag of een zzp’er die opdrachten ontving van een bedrijf en veel werk voor dat bedrijf verrichtte, bij die uitvoering een eenzijdig ongeluk krijgt, terwijl hij een auto bestuurde, ook een beroep kan doen op deze verzekeringsplicht. En het antwoord in dat speciefieke geval was ‘nee’. Voornamelijk omdat het Hof vaststelde dat er tussen de zzp-er en zijn opdrachtgever een vrij gelijkwaardige relatie was en geen sprake van een verhouding die vergelijkbaar is met de meer klassieke gezagsverhouding tussen een werkgever en zijn werknemer.

Maar als uitgangspunt nam het Hof dat het onder omstandigheden wel mogelijk is dat je als werkgever verplicht bent om (ook) voor de zzp’er waarmee je een overeenkomst sluit, een WEGAM-verzekering af te sluiten. Als je dus een zzp’er bij de uitoefening van je bedrijf betrekt die in hoge mate vergelijkbaar is met je eigen werknemers en waarover jij de zeggenschap hebt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dan kan het verstandig zijn om het afsluiten van een WEGAM-verzekering (waarbij ook deze zzp’er onder de dekking valt) het overwegen waard zijn.

Hoewel de Hoge Raad zich niet inhoudelijk over dit oordeel van het Hof heeft uitgelaten, kan het namelijk mogelijk zijn dat er bij een ongeval van een zzp-er toch geoordeeld wordt dat van jou - als opdrachtgever – op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid die de relatie tussen jou en de zzp-er beheerst, verwacht wordt dat je een verzekering afgesloten hebt.

Meer weten over de verzekeringsplicht bij werknemers? Je leest het op deze pagina. Heb je alvast een vraag voor onze specialist Anetta? Zij spart graag samen over jouw situatie!