Leg het einde van de arbeidsovereenkomst goed vast

Op 11 januari 2018 heeft de kort gedingrechter in Den Haag geoordeeld over een praktijksituatie die wel vaker voor komt. De werkgever was van plan de werknemer op staande voet te ontslaan, maar in het gesprek daarover zei de werknemer: “dan neem ik zelf wel ontslag”. De werkgever nam daar genoegen mee, rekende keurig af en sloot het dossier. De werknemer daarentegen meldde zich ziek, stelde dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig was geëindigd en vorderde doorbetaling van loon met een wettelijke verhoging.

De rechter gaf de werknemer gelijk. Om te beginnen heeft de werkgever (vanwege de opmerking van de werknemer) geen ontslag op staande voet gegeven. Van instemming van de werknemer met een opzegging door de werkgever is volgens de rechter ook geen sprake, want dat moet ingevolge de wet schriftelijk. Voor het geval de opmerking van de werknemer als een opzegging door hem moeten worden gezien, is zijn verklaring niet duidelijk en ondubbelzinnig op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gericht. En evenmin is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden geëindigd, want - overweegt de rechter ‑ ook dat moet schriftelijk. Kortom: geoordeeld wordt dat de arbeidsovereenkomst is blijven bestaan, zodat de werkgever het loon van de werknemer (vermeerderd met een wettelijke verhoging van 10%) dient door te betalen tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst anders zou zijn geëindigd. (Het was een jaarcontract, dat nog 6 maanden liep.)

In een kort geding is nauwelijks ruimte voor bewijslevering. Ik vraag mij af of de uitspraak in een zogenaamde bodemprocedure ook zo zou hebben geluid. Als de werkgever hard kan maken/bewijzen dat de werknemer welbewust zelf ontslag heeft genomen na te zijn geconfronteerd met de redenen voor een ontslag op staande voet, dan meen ik dat zijn opzegging wel rechtsgeldig is. Hoe dat echter ook zij: deze zaak is er een goed voorbeeld van dat werkgevers niet te licht over een rechtsgeldige beëindiging van een arbeidsovereenkomst moeten denken. Het steekt namelijk nogal nauw!

In voorkomende gevallen zijn de arbeidsrechtspecialisten van Dommerholt graag bereid te adviseren hoe de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het beste vorm kan worden gegeven. Dat voorkomt ellende achteraf.