Leverancier of verhuurder van Intertoys?

Stel uw rechten tijdig veilig! Op 12 februari 2019 is surseance van betaling verleend aan Intertoys. Dat betekent dat de rechtbank bewindvoerders heeft aangesteld en onderzoek wordt gedaan naar het continueren van de bedrijfsactiviteiten. De surseance van betaling en een eventueel opvolgend faillissement heeft stevige impact op betrokken partijen, waaronder potentiële schade voor leveranciers en verhuurders. Wij kunnen u helpen die schade te beperken. Hoe? Door tijdig gebruik te maken van verschillende contractuele of wettelijke regelingen. Dat kan als volgt:

Eigendomsvoorbehoud

De bescherming van een leverancier hangt in eerste instantie af van de afspraken die in dit geval met Intertoys zijn gemaakt. In de algemene voorwaarden kan de leverancier bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud hebben opgenomen. Dit betekent dat het eigendom van de door u als leverancier geleverde goederen pas overgaat op Intertoys wanneer zij het overeengekomen bedrag heeft betaald. Als het eigendomsvoorbehoud op de juiste wijze is overeengekomen én correct is geformuleerd, dan kunt u mogelijk (een deel van) de geleverde goederen terugnemen van Intertoys. Hierdoor bent u als leverancier in staat uw schade te beperken omdat (een deel van) de factuur vervolgens kan worden gecrediteerd. Wij kunnen het beroep op het eigendomsvoorbehoud gedocumenteerd voor u doen en daarbij duidelijk kenbaar maken op welke goederen het betrekking heeft.

Recht van reclame

Hebt u geen of alleen een beperkt eigendomsvoorbehoud? Dan kunnen wij voor u mogelijk nog een beroep doen op het wettelijk recht van reclame. Dat hoeft niet te worden overeengekomen en is een regeling die de wet u als leverancier biedt. Het resultaat is dat wij bepaalde goederen mogelijk als uw eigendom kunnen terughalen van Intertoys, mits u aan de strikte voorwaarden van de betreffende regeling heeft voldaan. Let op, het tijdig inroepen van dit recht is essentieel! Het recht van reclame vervalt namelijk op relatief korte termijn na levering.

Wat te doen als verhuurder?

Heeft u een bedrijfspand verhuurd aan Intertoys? Dan loopt u tegen hele andere vraagstukken aan. Naast de eventuele huurachterstand is er natuurlijk onzekerheid over de toekomst. De Faillissementswet biedt u als verhuurder een beperkte bescherming en enkele mogelijkheden. Zo is de verschuldigde huurprijs vanaf 12 februari 2019 een boedelschuld en heeft u als verhuurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst op een relatief korte termijn te doen eindigen. Wij kunnen met u afwegen wat in uw specifieke situatie wel of niet verstandig is. Eerst de ontwikkelingen rondom de surseance van betaling en het eventuele opvolgende faillissement afwachten? Of direct gebruikmaken van de opzegmogelijkheid? Ook kan er op korte termijn sprake zijn van een doorstart. Wij kunnen u dan helpen goede afspraken te maken en vast te leggen met de doorstartende partij.

Samen kunnen wij het maximale er voor u uithalen en de financiële schade voor u beperken. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact op met mij of een van mijn collega-specialisten op het gebied van faillissementsrecht en insolventierecht in Apeldoorn, Heerenveen of Zwolle op (085) 070 3485.