Mijn huurder betaalt niet. Wat nu?

Verhuurders hebben geregeld te maken met wanbetalers. Als gevolg van de coronacrisis lopen verhuurders vaker tegen deze vraag aan: 'Wat kan ik als verhuurder doen als mijn huurder niet betaalt?'

Neem eerst contact op met de huurder

Het is belangrijk om eerst te achterhalen waarom de huurder niet betaalt. Neem bij voorkeur contact op per e-mail. Indien je er toch de voorkeur aan geeft om te bellen, stuur dan na het telefoongesprek een bevestiging met daarin opgenomen wat je met de huurder hebt besproken. Op deze manier voorkom je discussie achteraf.

De huurachterstand kan snel oplopen. Het is daarom verstandig om zodra er sprake is van  huurachterstand contact te zoeken met de huurder. Verhuurder kan dan een vinger aan de pols houden en samen met huurder bekijken wat er mogelijk is.

Van betalingsherinnering naar sommatiebrief

Wanneer verhuurder geen huur heeft ontvangen, is het van belang om zo snel mogelijk een betalingsherinnering te sturen. Het is tenslotte ook goed mogelijk dat de huurder vergeten is om te betalen. Dit kan iedereen overkomen. Betaalt de huurder vervolgens nog niet, neem dan contact op met de huurder zoals hiervoor is aangegeven.  Wanneer ook dat niet leidt tot huurbetaling en je met huurder in goed overleg niet tot een regeling kunt komen, stuur dan een sommatie en stel de huurder in gebreke.

Een veelvoorkomende reactie op de betalingsherinnering is dat de huurder aangeeft te hebben betaald. Vraag in dat geval altijd om een betalingsbewijs, zodat je meer zekerheid hebt.

Liever voorkomen: een gerechtelijke procedure

Het doorlopen van deze stappen is van belang voordat een eventueel incassotraject wordt gestart of een gerechtelijke procedure wordt gevoerd. Bij een gerechtelijke procedure kun je ofwel ontbinding van de huurovereenkomst vorderen in een bodemprocedure, ofwel een ontruiming van het gehuurde in kort geding.

Voor die laatste procedure heb je wel een spoedeisend belang nodig. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een huurachterstand van 3 of meer maanden. Hoe dat zit in geval van huurachterstand als gevolg van gedwongen sluiting van het gehuurde in corona tijden, lees je in ons blog ‘huur en corona’.

Houd als verhuurder de regie in handen

Hoe eerder je in actie komt hoe groter de kans is dat de huurder (iets) gaat betalen en hoe sneller je kan handelen als de achterstand blijft oplopen. De praktijk leert dat hoe meer de achterstand oploopt, hoe minder waarschijnlijk het is dat je nog (volledige) betaling ontvangt. Het is daarom van belang dat je als verhuurder snel contact met huurder zoekt en de regie in handen houdt.

Heb je te maken met een niet betalende huurder en heb je vragen hierover of wil je ondersteuning in het traject om te komen tot huurbetaling of huurbeëindiging, neem dan contact op met een van onze huurspecialisten.