NFT en intellectueel eigendomsrecht: hoe zit dat?

Het is steeds vaker in het nieuws: NFT’s en blockchain. Recent werd een NFT met de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey verkocht voor 2,9 miljoen dollar. Maar wat is een NFT en wat is blockchain?

NFT staat voor Non-Fungible Token. Dat is een uniek digitaal bestand dat niet-inwisselbaar en onvervangbaar is. Een token is meestal een cijfer-/karakterreeks die geheim en soms uniek is. Iemand die in het bezit is van een correct token, bewijst daarmee het token te hebben. Het is mogelijk om van vele objecten een NFT te maken zoals filmpjes, een schilderij, een avatar etc. De registratie en de overdracht van deze tokens gaan via de blockchain.

Blockchain: wat is het precies?

De blockchain is een digitaal grootboek dat wordt beheerd door vele computers die in een bepaald netwerk functioneren. Deze zijn via een ‘keten van blokken’ aan elkaar gekoppeld en aan elk blok wordt steeds een nieuw blok met informatie toegevoegd. De informatie wordt decentraal opgeslagen en de onderliggende blockchain technologie gaat via een peer-to-peer network (P2P network). Een voorbeeld van een blockchain netwerk is Ethereum.

NFT en de juridische kwalificering ervan

Er bestaan verschillende visies over hoe je een NFT juridisch moet kwalificeren. Een NFT heeft de kenmerken van een (absoluut) vermogensrecht. Begin 2022 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een verlof verleend tot het leggen van beslag tot afgifte van een NFT. Vermoedelijk wordt het in de rechtspraak en literatuur steeds duidelijker hoe we de NFT juridisch moeten kwalificeren. In ieder geval is het wel duidelijk dat er beslag op een NFT kan worden gelegd en dat biedt bijvoorbeeld kansen voor schuldeisers die een verhaalsbeslag willen leggen op waardevolle NFT’s van hun schuldenaar.

NFT en auteursrecht

Een NFT bevat soms een afbeelding, avatar, een schilderij, een filmpje. Het is mogelijk dat daarop een auteursrecht rust. Maar krijg je ook de auteursrechten als je de NFT koopt?

Het ‘minten’ van een NFT is het proces waarbij het digitale object onderdeel wordt gemaakt van de blockchain. Bij het mint-proces is geen sprake van scheppende menselijke arbeid en er worden geen creatieve keuzes gemaakt. Dan is niet voldaan aan de zogeheten EOK&PS maatstaf en ontstaat niet een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Auteurswet.

Op het moment dat je een NFT koopt, word je rechthebbende van het ‘digitale object’. Dat betekent dat je dus ‘eigenaar’ bent van de NFT, maar in principe niet het auteursrecht hebt. Om het auteursrecht te krijgen, geldt in Nederland dat je via een akte het auteursrecht overdraagt. Ondanks dat je niet per se het auteursecht krijgt, worden sommige NFT’s voor grote bedragen verhandeld. NFT’s worden niet voor niets ook wel ‘digitale kunst’ genoemd.

Heb je een juridisch vraagstuk rondom NFT’s of andere vragen over blockchain en wil je daarover graag sparren? Neem gerust contact met ons op.