Opgelet! Hoort uw onderneming bij een bedrijfstakpensioenfonds?

Het pensioen voor uw werknemers kan op verschillende manieren worden geregeld. Meest voorkomend zijn de eigen regelingen, ondergebracht bij een verzekeraar, en verplicht gestelde regelingen bij een Bedrijfstakpensioenfonds.

Een pensioen bij een Bedrijfstakpensioenfonds wordt door de minister verplicht gesteld: in een verplichtstellingsbeschikking die is gepubliceerd in de Staatscourant staat nauwkeurig beschreven welk soort bedrijven hun werknemers moeten aanmelden bij dat Bedrijfstakpensioenfonds; dat heet de werkingssfeer van het Bedrijfstakpensioenfonds. De werknemers van de bedrijven die onder de werkingssfeer vallen hebben recht op een pensioenuitkering van dat Bedrijfstakpensioenfonds. Dat recht hebben zij ook als er geen premie voor hen is betaald. De Bedrijfstakpensioenfondsen hebben er dus groot belang bij dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen zich ook daadwerkelijk aanmelden en premie afdragen.

Als uw bedrijf onder een CAO valt zal vaak ook een Bedrijfstakpensioenfonds van toepassing zijn. Maar ook als er geen CAO van toepassing is kan uw bedrijf tóch onder de beschrijving in de verplichtstellingsbeschikking vallen. Daar is het dus opletten geblazen.

Als uw bedrijf wel onder de werkingssfeer van een Bedrijfstakpensioenfonds valt maar niet is aangemeld betaalt u ten onrechte geen premie. Het Bedrijfstakpensioenfonds kan dan, vanaf het moment dat uw bedrijf zich had moeten aanmelden, alsnog premie bij u in rekening brengen. Dat gebeurt vaak tot vele jaren terug; de financiële impact daarvan is dus enorm. Bovendien kunt u een eventuele eigen bijdrage die uw werknemers hadden moeten betalen niet meer over al die jaren bij hen terug vragen. Het is dus erg belangrijk dat u onderzoekt of laat onderzoeken of uw onderneming moet worden aangemeld bij een Bedrijfstakpensioenfonds; dat heet een “Bpf-werkingssfeer onderzoek”.

Mocht u voor uw werknemers een pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeraar, dan hoort zo’n onderzoek al te zijn uitgevoerd. Desondanks komt het nog vaak voor dat dat niet is gebeurd of dat er onvoldoende zorgvuldig is onderzocht. Het feit dat u voor uw werknemers een verzekerde pensioenregeling heeft, is dus (helaas) geen garantie dat u niet hoeft te worden aangemeld bij een Bedrijfstakpensioenfonds.

Het is raadzaam om een Bpf-werkingssfeer onderzoek met enige regelmaat te herhalen. De verplichtstelling kan zijn aangepast of, wat vaker voorkomt, uw bedrijfsactiviteiten zijn gewijzigd waardoor u onder de werkingssfeer van een Bedrijfstakpensioenfonds bent gekomen.

Ook als u uw bedrijf wilt verkopen of als u overweegt een onderneming over te nemen is het erg belangrijk om aandacht te besteden aan de vraag of er een gedegen en actueel werkingssfeer onderzoek is gedaan.